Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Escola Riera de Ribes


Portes obertes:

Reunió informativa virtual: 4 de març a les 18:30h.

 

Codi del centre: 08058362    Info actualitzada 2021-2022

Tipus d'ensenyament
2n cicle d'Educació Infantil i Educació Primària.

Línies
2 línies.

Idiomes
Castellà i anglès.

Altres serveis
Servei de cangur: de 7:45 a 9 h.
Menjador escolar: de 12:30 a 15 h. gestionats per SP Jocs i Taula.
Festes: Castanyada, Nadal, Carnaval, Sant Jordi i Fi de curs.
Sortides: sortides i colònies escolars de P3 a 5è. El 6è curs fa un Viatge de final de Primària.

Projecte educatiu

El nostre marc d'actuació promou:

- La intervenció en diferents contextos on cadascú es pot reconèixer la pròpia capacitat d'aprendre.

- La construcció de xarxes de relació, col.laboració i intercanvi entre el dins i el fora de l'escola.

- La voluntat de millora en els diferents àmbits que configuren la cultura de l'escola des del valor de cadascú i els rols que pot desenvolupar.

- La resolució de situacions del món real amb la intenció de reflexionar sobre els sabers i el mateix procés d'aprendre a partir d'itineraris cognitius diversificats tenint en compte els interessos, els processos i els ritmes de cadascú.

 

Així doncs, l'escola es fonamenta en set idees clau, perquè sabem que les persones aprenem més i millor quan:

- ens plantegem reptes que ens preocupen o ens interessen resoldre per a la vida de les persones;

- actuem amb els altres, a partir de les reflexions dels altres i pels altres, creant la cultura del valor de la comunicació per a la millora;

- utilitzem els sabers com a eina per a comprendre i resoldre, fent i reflexionant sobre el què fem per a ser competents a la vida;

- actuem en situacions del món real, des de la complexitat, que permeten fer-se preguntes sobre el món per a satisfer el desig de comprendre'l;

- actuem en situacions amb sentit, en un context d'ús i controlable. Creiem en un infant com a individu capaç, fort, comunicatiu, amb desig d'aprendre, independent, amb criteri, amb idees pròpies i reflexiu. Creiem en un mestre capaç d'actuar d'acord amb el sentit dels sabers, capaç de controlar l'accés dels alumnes al sentit de les accions de l'aula;

- potenciem el valor de les idees de les persones com un llegat de l'herència cultural;

- donem valor al fet de sentir-nos que pertanyem a una comunitat.

 


Centra els elements al mapa

  • Escola Riera de Ribes

    Escola Riera de Ribes