Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Oficina Municipal d'Escolarització de Sitges


Info actualitzada 2022-2023

 

Àmbit d'Actuació

 

L'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) és l'instrument de col·laboració entre l'Ajuntament i el Departament d'Ensenyament en el procés d'escolarització de l'alumnat, en els centres educatius finançats amb fons públics.

 

L'OME intervé en el procés d'escolarització de l'educació infantil, de l'educació primària i de l'educació secundària obligatòria (ESO).


Funcions:


- Informar i orientar adequadament a les famílies de tota l'oferta educativa.

- Rebre sol·licituds d'admissió i comprovar-ne la presnetació de tots els requisits.

 

Finalitats:

 

- Vetllar pel compliment de la legalitat del procés d'admissió de l'alumnat en el seu àmbit d'actuació, mitjançant la comissió d'escolarització.

- Orientar i informar adequadament les famílies de tota l'oferta educativa.

- Procurar una distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats educatives específiques que en permeti la integració, faciliti la cohesió social i afavoreixi una qualitat educativa adequada per a tota la població escolar, en el marc de les previsions del decret de preinscripció i matrícula i de les funcions atribüides a les comissions d'escolarització.


 • Municipi: Sitges
 • Tipus de centre: Públic
 • Adreça: C. Pruelles, 1- 08870 Sitges
 • Telèfon: 938 114 255/ 938 109 100
 • Fax: 938 117 632
 • Email: educacio@sitges.cat
 • Web: http://www.sitges.cat
 • Horari: Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 10 a 14 h.
  Atenció presencial (amb cita prèvia)
 • Xarxes socials:
Centra els elements al mapa

 • OME Aj. Sitges

  OME Aj. Sitges