Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Institut Joaquim Mir


Info actualitzada 2022-2023

 

Portes obertes:

Consulteu al centre.

 

Codi del centre: 08043693

Tipus d'ensenyament


ESO


Batxillerat


- Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM):

 

Comerç. DUAL.

Gestió Administrativa.

Sistemes microinformàtics i xarxes.

 

Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS):


Administració i finances.
Comerç internacional.
Administració de sistemes informàtics i xarxes (1r i 2n curs).

Desenvolupament d'aplicacions web (1r i 2n curs).

 

- Pla de transició al treball (PTT). Seu IMET.

 

Auxiliar de vendes

Auxiliar d'informàtica

 

Línies


4 d'ESO, 3 Batxillerat, CF famílies d’informàtica, Comerç i Administració.

Aules específiques 

 

- 2 tallers de tecnologia, 2 laboratoris d’experimentals, 14 d’informàtica, 1 aula de hardware, 1 sala d’actes, 1 aula de plàstica, , 1 aula de música, 1 aula de diversitat, 1 aula d’acollida, 1 biblioteca,1 taller de comerç (aparadorisme)

- Instal·lacions esportives: 1 gimnàs i 2 pistes poliesportives.

 

Idiomes

 

Anglès i francès.

Acreditació dels A1, B1 i B2, Certificat DELF.

Acreditació B1 i B2, per l’EOI.


Activitats i sortides

 

Concert de Nadal, esquiada, jornades culturals, diada de Sant Jordi, viatges d’estudi a Anglaterra i França, cicles de conferències per a alumnes i per a pares/mares, trobada de corals de secundària, portes obertes UAB i UPC, VO al cinema Retiro de Sitges, activitats PAE de l’Ajuntament de Vilanova.


Projectes

 

Erasmus+, NETINVET, programa experimental llengües estrangeres, Projecte Buchenwald, Agenda 21, Servei Comunitari, Pla Català de l’Esport.

 

Altres serveis

 

EAP, servei d’Orientació Professional, Maleta de les famílies, servei de Mediació Escolar, Servei Salut i Escola, Associació esportiva Escolar, Suport a l’estudi, foment llibres de

text reutilitzables, AMPA,

 

Servei de cafeteria amb possibilitat de menjador, Transport escolar per alumnes d’altres poblacions.

 
Projecte educatiu

 

Basat en la formació de l’alumnat en funció de les seves capacitats d’aprenentatge, amb atenció individualitzada amb l’alumne/a i els seus familiars per tal de dissenyar la millor opció educativa.

 

L’atenció a la diversitat és l’eix central de la nostra actuació pedagògica. Atès el ventall d’interessos professionals de l’alumnat i de la oferta educativa postobligatòria, l' ensenyament, en els darrers cursos de l'ESO, està dirigit a formar el jove en funció de la seva orientació personal.

 

Una formació acurada en els estudis de Batxillerat, amb un ampli ventall d’opcions dirigides a les diverses sortides universitàries o professionals: 6 itineraris (tecnològic, científic, enginyeries, salut, social i humanístic) garanteixen una preparació idònia. Els resultats de les proves de selectivitat així ho certifiquen.

 

Especial esment als cicles formatius en la seva tasca preparatòria per a la integració professional.

 

Formació d’alta qualitat amb equipaments altament tecnificats i pràctiques professionals en empreses punteres, garanteixen l’obtenció d’un lloc de treball de qualitat, simulació d’empreses als cicles formatius.

 

Descripció de l’oferta formativa:

 

PTT Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics

 

Durada: de setembre a juny. Place: 17.

Sortides professionals: Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics, ajudant de manteniment i instal·lacions de sistemes informàtics i de sistemes per a trnasmissió de dades, muntador de components en plaques de circuit imprès.

Persona de contacte: Paula Pacho.

 

Batxillerat de Ciències i Tecnològic 

 

Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials

 

Condicions d’accés: Títol ESO
Titulació que s’obté: Títol de Batxillerat
Durada: 2 cursos acadèmics
Sortides professionals: Estudis universitaris. Cicles formatius de Grau superior. Món del treball.

 

CFGM Gestió Administrativa

 

Condicions d’accés: Títol ESO o prova d’accés.

Titulació que s’obté: Tècnic en gestió administrativa.

Durada: 2 cursos acadèmics.

1r curs en torn de matí i 2n curs en torn de tarda.

 

CFGM Gestió Administrativa Àmbit Jurídic

 

Condicions d’accés: Títol ESO o prova d’accés.

Titulació que s’obté: Tècnic en gestió administrativa. Àmbit jurídic.

Durada: 2 cursos acadèmics. (2.000 h.).


CFGM d'Activitats Comercials. Format DUAL

 

Condicions d’accés: Títol ESO o prova d’accés.

Titulació que s’obté: Tècnic en Activitats comercials.

Durada: DUAL. 2 cursos acadèmics (2.000 h.).


CFGM Sistemes microinformàtics i Xarxes

 

Condicions d’accés: Títol ESO o prova d’accés.

Titulació que s’obté: Tècnic en microsistemes i xarxes.

Durada: 2 cursos acadèmics (2.000 h.).

2 grups de matí i 1 de tarda.

 

CFGS Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes (ASIX)

 

1r i 2n curs

Condicions d’accés: Títol de Batxillera, prova d’accés o CFGM.

Titulació que s’obté: Tècnic superior en administració de sistemes informàtics.

Durada: 2 cursos acadèmics (2.000 h.).

 

CFGS Desenvolupament i Administració de pàgines Web (DAW)

 

1r i 2n curs

Condicions d’accés: Títol de Batxillerat, prova d’accés o CFGM.

Titulació: tècnic superior en desenvolupament de sistemes informàtics.

Durada: 2 cursos acadèmics (2.000 h.).

Hi ha la possibilitat d’obtenir les tres titulacions en 4 anys (ASIX, DAM o DAW). Àmbit professional:

-   Funcions i subfuncions de servei tècnic: instal·lació, manteniment, explotació i suport a l’usuari.

-   Tècnic en manteniment de sistemes.

-   Cap d’explotació de sistemes.

-   Administrador de xarxes d’àrea local.

-   Tècnic en informació i assessorament.

-   DAW i ASIX s’ofereix en modalitat 3X2 (obtenir els dos cicles en 3 cursos acadèmics. 1r curs en comú)

 

CFGS Administració i Finances

 

Condicions d’accés: Títol de Batxillerat, prova d’accés o CFGM.

Titulació: Tècnic superior d’administració i finances.

Durada: 2 cursos acadèmics (2.000 h.).

Àmbit professional:

-  Bancs, caixes d’estalvi

-  Assegurances

-  Administració pública (Ajuntament, Ministeri....)

-  Indústries

-  Empreses de serveis

 

CGFS Comerç Internacional

 

Condicions d’accés: Títol de Batxillerat, prova d’accés o CFGM.

Titulació que s’obté: Tècnic superior en comerç internacional.

Durada: 2 cursos acadèmics (2.000 h.).

Àmbit professional:

-  Comerç internacional

-  Banca internacional

-  Logística internacional

-  Transport internacional

-  Compra-venda internacional

-  Màrqueting internacional

-  Emmagatzematge de productes


 • Municipi: Vilanova i la Geltrú
 • Tipus de centre: Públic
 • Adreça: Avinguda de Vilafranca, s/n - 08800
 • Telèfon: 938 933 648
 • Email: a8043693@xtec.cat
 • Web: http://agora.xtec.cat/iesjoaquimmir
 • Horari: ESO i Batxillerat de 8 a 14:30 h.
  CFGM (torn de matí) 8 a 14:30 h
  CFM de comerç i gestió administrativa, CFGS de 15:00 a 21:20 h.
 • Xarxes socials:
Centra els elements al mapa

 • Institut Joaquim Mir

  Institut Joaquim Mir