Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Escola El Margalló


Portes obertes:

Online: Divendres 5 de març a les 17h. Presencial amb cita prèvia: Dimarts 9 de març, dimecres 10 de març, divendres 12 de març de 17h a 18h.

 

Codi del centre: Info actualitzada 2021-2022

08040412

Tipus d'ensenyament
2n cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial.

Línies
1 línia ordinària.
5 unitats d’Educació Especial. (SIEI)

Aules específiques
2 aules d'informàtica: 1 de portàtils i 1 de tauletes i chromebooks, 1 d'idiomes, 1 de polivalent (sala d'actes, teatre, racons parvulari...), 1 biblioteca, tallers (plàstica i cuina), 1 aula de música, 1 de fisioteràpia i 1 aula de logopèdia i 1 aula multisensorial.

Ascensor i lavabo adaptat.
Instal.lacions esportives: gimnàs, camp de futbol, pista de bàsquet. Ampli pati amb pinedes, hort, zones de joc i bosc comestible.

Possibilitat d'utilitzar la instal.lació del centre cívic La Collada-Sis Camins.

Aparcament per a les famílies.

Idiomes
Anglès des d'Educació Infantil (P3).

Castellà des de 1r d'EP.

Activitats extraescolars
S'ofereixen activitats extra-escolars diverses al migdia i a la tarda:

Musicoteràpia, crea i gaudeix, escacs, deporunners,piscina, dansa moderna, margatània (futbol) i margavolei.

L'oferta pot variar cada curs.


Altres serveis
Menjador escolar amb cuina pròpia i gestionada per l'empresa SERUNION, cuina ecològica i de proximitat, per a totes aquelles famílies que necessitin d'aquest servei.
Transport escolar: gestionat pel Consell Comarcal del Garraf. Un autobús de línia ordinària i dos transports adaptats que garanteixen l'arribada a l'escola i/o la tornada cap a casa d'aquells infants amb discapacitat físiques i/o psíquiques greus i permanents.

Servei d'acollida matinal   gestionat per l¡AFA, de 8 a 9h.

Tot el centre està cablejat per poder treballar les TIC des de qualsevol aula. Projectors i pissarres digitals a totes les aules.

Servei de biblioteca en horari de pati i de 12:30 a 13:30 h. gestionada pels alumnes de sisè. Els dimarts i dijous de 16:30 i 18 h. està oberta a les famílies i gestionada per l'AFA.
Serveis Externs Fisioteràpia i atenció psicopedagògica EAP, del Departament d'Educació de la Generalitat.
Atenció psicològica del CSMIJ en Conveni amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Coordinació amb EASE (Equip d'Atenció Socio-Educativa),UTAC (Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació) i CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç). CREDV-ONCE (centre de Recursos Educatius per Deficiants Visuals).

Projecte educatiu

Escola aconfessional i catalana d'una sola línia.

Colònies escolars anuals, des de P3 a 6è.
Educació en la diversitat: Oferir una escola on els nens que ens arriben trobin una educació adequada, on cada un sigui respectat per les seves característiques individuals, on les diferències entre els nens/es no sigui motiu de discriminació sinó, tot el contrari, cada infant hi trobi un lloc, el seu espai, per desenvolupar una formació personal en el sentit més ampli i global.

El nostre model d'escola té aules ordinàries i unitats d'educació especial, considerem que és l'idoni ja que permet establir diferents models d'inclusió que donin resposta educativa a les necessitats educatives especials dels infants i al seu pla educatiu individualitzat. Sorgeixen així diferents tipus i graus d'atenció a la diversitat: funcional, social i d'aprenentatge.

Agenda 21: Cada classe té un eco-delegat. No utilització de paper d'alumini i bosses, hort escolar i mini granja, bosc comestible i Hotel d'insectes.


Centra els elements al mapa

  • Escola el Margalló

    Escola el Margalló