Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Escola Llebetx


Portes obertes:
Dissabte 6 de març de 10h a 14h.

 

Codi del centre info actualitzada 2021-2022

08043929

Tipus d'ensenyament
Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial.
De 3 fins a 12 anys per a Educació Infantil i Primària.

Fins els 12/14 per l'alumnat de les SIEI (Suport Intensiu per a l'Escolarització Inclusiva).

Línies
1 línia.
3 SIEI.

 

Aules específiques
Aula de biblioteca, aula de música, aula de psicomotricitat i dues aules aula polivalents per dur a terme treball cooperatiu i racons de treball.

Altres espais: Ampli pati amb pista multiesports: Bàsquet/mini-bàsquet/futbol i handbol. Vestuaris.
Zona de pati per als més petits amb sorral.

Aparcament de bicicletes i patinets.


Idiomes
Anglès d'infantil a la tarda del joc i a partir de P5 treball dins l'aula.

Activitats extraescolars
Activitats trimestrals extraescolars al migdia de 12:30 a 14:30 h. (Preu aproximat 32€/mes)

- Educació Infantil (P4 i P5): manualitats, hort i jardineria

- Educació Primària: teatre en anglès, hort i jardineria, robòtica xperimenta, manualitats, teràpia amb gossos(educació especial).

Activitats anuals lúdico-esportives de les 16:30 i fins a les 18 h.

- Educació Infantil (P4 i P5): psicoesport i dansa 1 dia a la setmana (Preu aproximat 135€ socis / 185€ no socis AFA)

- Educació Primària: multiesport (1r i 2n) i bàsquet (1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è) 2 dies a la setmana + partit de bàsquet (Preu aproximat 180€ socis / 220€ no socis AFA).

Espai de trobada: Casal d'estiu que es fa durant la jornada continuada del mes de juny. Horari de 15 a 17 h. (Preu aproximat 40€ socis / 90€ no socis AFA).

  

Altres serveis

- Mestra d'audició i Llenguatge a la plantilla.

- Logopèdia a través del CREDA i atenció psicopedagògica (EAP).

- Conveni amb el CSMIJ per seguiment de casos i coordinació.

- Menjador escolar amb cuina pròpia. De 12:30 a 15 h.
- Transport escolar: els autobusos urbans arriben fins a la plaça Adarró, vora l'Escola.
- L'escola forma part del projecte "pati obert", el pati de l'escola està obert a la ciutadania els diumenges de 10 a 18 h.

- Servei d'acollida de 8 a 9 h. si hi ha un mínim de famílies interessades. Gestionat per l'AFA.

  
Projecte educatiu
Escola que inicia la seva activitat l'any1968 basant-se en els principis de pedagogia activa i escola catalana. Des dels seus inicis va assumir la catalanitat, acollint en un procés d'integració també els nens i nenes de parla castellana.

L'any 1980 es va constituir una cooperativa de pares, mares i mestres que van fer front a la construcció d'un nou edifici (l'actual) per tal que l'escola formés part de la Xarxa d'Escoles Públiques (va passar l'1 de juny de 1988).

Assumeix des dels seus inicis i fins ara els punts per la reivindicació de l'Escola Pública: catalana, laica, democràtica i oberta a tothom.

Treballem per tal que els infants es desenvolupin de manera global: àmbit afectiu, emocional i intel.lectual. Intentem que l'alumnat assumeixi amb curiositat i interès els aprenentatges i que cadascú aconsegueixi la seva integració social a l'aula, afermant el sentiment de pertinença a un grup que comparteix uns interessos.

Volem que l'alumnat aprengui a aprendre i a acceptar diferents maneres de pensar, d'actuar i de viure en un clima que potencií la seguretat i la confiança.

Intentem fer de les aules uns espais on creixem en sabers, on són necessàries les normes per un bon clima de treball i convivència i on cadascú té clares les seves responsabilitats individuals i col.lectives.

En el nostre Projecte educatiu ens definim com:

   - Escola Acollidora: On tothom pot sentir-se ben rebut, acceptat i valorat.

   - Escola Dinàmica: On evolucionem en i amb el temps, estant predisposats a les innovacions i als canvis.

   - Escola Plural: On eduquem en la diversitat i aprenem a entendre i a respectar la diferència. Treballem amb i per la inclusió.

   - Escola Educadora: On tenim en compte la globalitat de la persona i proporcionem a l'alumne una formació integral. L'escola no només instrueix, educa junt amb la família.

 

Activitats escolars complementàries

Glifing de P4 a 3r.

Es realitza piscina de P-3 fins a P5 i SIEI de 1r a 3r.

Colònies des de P-3 a 6è.

Sortides des de P-3 a 6è. Participació en el programa PAE i PAL.

Altres sortides que es puguin derivar d'algun treball que es realitzi a les aules.

L'alumnat de la colla de navegants (4t, 5è i 6è) realitza diferents activitats al llarg del curs que ajuden a recollir fons per a realitzar el viatge de fi de primària: parada de venda de productes per Nadal, per Sant Jordi,  per la festa de la primavera i de l'esport, espectacles...Tot d'activitats que culminen amb l'obra de teatre que caracteritza el final de l'estada al Llebetx, que es realitza cada any al teatre Principal.

Participem en diferents projectes com l'Agenda 21 Escolar realitzant activitats relacionades al respecte pel medi ambient i el de la Cultura Emprenedora, fomentant l'emprenedoria i les idees creatives i originals en l'alumnat.

Treballem les festes a través de comissions mixtes (alumnat - mestres) i les celebrem tots junts, convidant la resta de la comunitat educativa.

El fet de tenir tres SIEI afavoreix i promou el treball inclusiu així com el respecte a la diferència.


 • Municipi: Vilanova i la Geltrú
 • Tipus de centre: Públic
 • Adreça: Camí de Sant Gervasi, s/n - 08800
 • Telèfon: 938 153 745
 • Fax: 938 155 373
 • Email: escolallebetx@xtec.cat
 • Web: http://agora.xtec.cat/escolallebetx/
 • Horari: Infantil Primària: De 9 a 12:30 i de 15 a 16:30 h.
  Horari SEP (Suport Escolar Personalitzat): de 8:30 a 9 h.
  Servei de mainaderia: de 8 a 9 h.
 • Xarxes socials:
Centra els elements al mapa

 • Escola Llebetx

  Escola Llebetx