Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Escola Esteve Barrachina


Portes obertes:

Presencial: Dissabtes 6 i 13 de març a les 10h, a les 11:30h i a les 13h.

Virtual: Dijous 11 de març a les 17:30h.

 

Codi de centre: Info actualitzada 2021-2022

08034667

 

Tipus d'ensenyament: 2n cicle d'Educació Infantil i Educació Primària (3 a 12 anys)

 

Línies:

1 línies de P3 a 6è, repartits en tres comunitats: Petits, Mitjans i Grans.

 

 

Projecte educatiu

- Ensenyament competencial i aprenentatge significatiu. Treballem en la recerca i en la innovació pedagògica tenint en compte els 7 principies de l’aprenentatge, en base als quals, el nen/a se situa al centre de tota activitat pedagògica i assoleix un important grau d’autonomia, autogestió i autoregulació en l’adquisició del coneixement. Tenint en compte la naturalesa social de l’aprenentatge, així com les diferències individuals, les emocions que hi intervenen, l’esforç que s’hi desenvolupa i la importància de l’aprendre a aprendre.

 

- Els ambients preparats. Els ambients representen una organització on l’infant es converteix en el constructor del seu propi aprenentatge a partir del joc, la investigació i les relacions amb els companys, explorant amb llibertat segons els seus interessos i motivacions. És ells qui pren les decisions i cerca les seves pròpies estratègies per trobar les solucions davant de reptes i situacions que s’anirà trobant i d’adult es presenta com una guia i observador. Els alumnes de la comunitat de Petits i la de Mitjans (de P3 a P5 i de 1r a 3r) treballem per ambients durant tota la franja de matí, quatre dies a la setmana.

 

- El treball per projectes. El treball per projectes s’inicia a P5 amb les “Preguntes interessants” i continua a Mitjans amb les “Investigacions”, però és a partir de la comunitat de grans (de 4t a 6è) que les àrees reben un tractament globalitzat a través dels projectes d’àmbit científico-matemàtic i ABP que són encara més transversals. Els alumnes s’agrupen per nivells amb tres o quatre mestres en codocència i s’organitzen en grups cooperatius, avançant segons el seu propi ritme. Els continguts que s’han d’abordar de manera més sistemàtica es treballen en les sessions monogràfics en grups reduïts.

 

- Escola inclusiva. L’atenció a la diversitat és un element clau de la nostra escola i es treballa des de les tutories a través dels ambients i el treball cooperatiu. Però comptem, a més, amb dues dotacions SIEI (Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva) que donen resposta a l’alumnat amb necessitats educatives especials. A més, els alumnes de SIEI participen en un projecte específic de Musicoteràpia amb un mestre especialista.

 

-Som centre ILEC. Creiem en la importància de la competència comunicativa lingüística com a eix vertebrador de tots els aprenentatges. Les habilitats lectores són fonamentals per a l’èxit escolar. Ser competent en comprensió lectora, és un requisit indispensable per participar en la societat actual. Cal saber llegir per aprendre i seguir aprenent. Un alumne que té un bon hàbit lector millora els seus resultats, millora l’expressió escrita i augmenta el seu nivell de coneixements generals. Per aquests motius formen part del pla d’Impuls a la Lectura (Projecte d’innovació del Departament d’Educació).

 

- Educació en valors. Desenvolupament d’habilitats socials i interpersonals, hàbits saludables i consciència solidària amb el medi i l’entorn.

 

- Participació de les famílies en la comunitat educativa. La família és el primer referent educatiu i responsable de l’educació dels seus fills. És necessari per tant, dur a terme un treball conjunt escola-família que permeti una acció coherent i coordinada.

 

- L’ús de les tecnologies. Les tecnologies de la informació estan presents en el dia a dia de l’escola a través de les pissarres digitals que hi ha a totes les aules, les tauletes i els ordinadors portàtils, el terra interactiu (Ninus) i els dispositius de robòtica (Beebot i Lego Wedo), que utilitzen els alumnes.

 

- Monogràfics. Els coneguts que s'han d'abordar de manera més sistemàtica tant de llengües com de matemàtiques, es treballen en les sessions de monogràfics en grups reduïts.

 

Aules i espais específics

- Ambients infantil: Els sentits, El Món, Fàbrica de Paraules, Els Números, Llum i Ombres, La Vila, Constructors, Els Artistes i Moviment.

-Ambients cicle inicial: La Botiga, El Taller, Biosfera, Paraules Màgiques, l’Àgora, Arty Kids i el Circ, Pangea i Arrels.

- 2 aules SIEI: l’Ateneu (grans) i la Classe dels Cotxes (petits).

- Aula d’acollida: atenció a l’alumnat nouvingut.

- Altres aules: Aula de música, d’anglès, de plàstica i de ciències.

-Altres espais: biblioteca, sala d’actes, gimnàs, menjador i cuina.

- Espais exteriors: hort, 2 pistes poliesportives, rocòdrom, pati d’infantil amb sorral i estructures de fusta.

 

Idiomes

Català com a llengua vehicular.

Castellà a partir de 1r.

Anglès a partir de 1r.

 

Activitats complementàries

-Activitats aquàtiques per l’alumnat de 1r a 4t (piscina).

-Iniciació a la vela lleugera per a l’alumnat de 5è i 6è.

-Audicions musicals.

-Teatre en anglès.

-Sortides relacionades amb les programacions de cada comunitat o nivell.

-Colònies a P5, 2n, 4r i 6è.

 

Activitats extraescolars

Activitats de migdia i de tarda organitzades per l’AMPA: anglès, robòtica, batuka, ioga, cuina, pintura, recicla i crea, teatre, acrosport, iniciació esportiva i handbol (competicions a la lliga esportiva).

 

Altres serveis

Menjador escolar. Cuina pròpia. EMPRESA TÀNDEM.

Acollida matinal de 8 a 9 h.

Servei de l'EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic del Garraf).


 • Municipi: Sitges
 • Tipus de centre: Públic
 • Adreça: C. Rafael Llopart, s/n - 08870
 • Telèfon: 938 948 142
 • Fax: 938 112 007
 • Email: a8034667@xtec.cat
 • Web: escolaestevebarrachina.cat
 • Horari: Horari escolar: de 9 a 12:30 i de 15 a 16:30 h. Horari secretaria: de 9 a 10 i de 12:30 a 13:30 h.
 • Xarxes socials:
Centra els elements al mapa

 • Escola Esteve Barrachina

  Escola Esteve Barrachina