Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Escola Les Roquetes


Portes obertes:

Dimarts 2 de març a les 17:30h i dijous 4 de març a les 17:30h.

 

Codi del centre Info actualitzada 2021-2022

08027134

Tipus d'ensenyament
Educació Infantil i Educació Primària.

Línies

Dues línies.

 

Aules/espais específics

Aules ordinàries, petit grup i reforç, zones de confort, gimnàs, aula de psicomotricitat, d’idioma, de música, d’informàtica, científica, biblioteca, hort escolar, menjador i equipaments administratius, despatx per l’AMPA. 2 patis amb sorral i estructures i pista poliesportiva.

 

Recursos Digitals

Totes les aules amb projectors i pissarres digitals interactives, aula d’informàtica complerta, amplia dotació de tauletes i portàtils.

Equip de so i croma per fer audiovisuals.

 

Idiomes

Català. Castellà i Anglès des de P3.

 

Trets metodològics

Considerem que l’escola no es pot deslligar de la realitat que l’envolta, per això tenim en compte el nostre entorn en totes les situacions educatives que ho permeten i partim de la utilitat i el sentit de les activitats, així com dels interessos dels nens/es.

Es fa treball per projectes al llarg de tota l’escolaritat.

Fem tallers barrejant alumnes de la mateixa comunitat on es fomenta el treball científic, artístic en llengua anglesa, l’expressió corporal, el raonament matemàtic, l’expressió oral i la competència digital.

Fem ambients a Infantil, espais de relació i comunicació on a partir de diferents propostes els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se i interactuar amb els altres.

A Infantil treballem sense llibres i és a Primària on comencem a introduir-los.

En Matemàtiques i Català es fan grups interactius amb dos mestres a l’aula.

Organitzem activitats on interaccionen alumnes de diferents edats com els padrins de lectura, exposicions, els dinamitzadors de pati...

Potenciem l’ús i la integració de les noves tecnologies en els processos d’aprenentatge, la inclusió dels alumnes en les aules ordinàries i en treball cooperatiu.

L’educació emocional es treballa per mitjà de tallers que fan professionals externs.

 

Activitats extraescolars

L’AMPA organitza activitats extraescolars que consten a la Programació Anual del Centre, per cada curs escolar, en horari de 16:30 a 17:30 h. Depenent de la demanda es fa: iniciació esportiva, ludiesport, voleibol, bàsquet, manualitats, música, repàs escolar i per a les famílies s’organitzen diferents activitats ( xerrades, tallers, …).

 

Altres serveis

Servei d’acollida matinal de 8 a 9 h. Biblioteca oberta de 16:30 a 17:30 h. per primària, dos dies a la setmana. Es realitza un servei de menjador escolar gestionat per l’AMPA amb un servei de càtering extern.

Atenció psicològica, fisioteràpia i logopèdia per mitjà de l’EAP, del Departament d’Ensenyament.

 

Projectes d'escola

- Treballem per ambients d'aprnentage a Educació infantil.

- Treballem per tallers i espais d'aprenentatge tant a Educació infantil com a primària, són propostes metodològiques obertes que promouen la descoberta de les mateixes habilitats i talents dels infants.

- Potenciem el treball coperatiu dins les aules per assolir objectius comuns  i resultats beneficiosos per a tots i cadascun dels membres del grup.

- Programa LECXIT (PEE+ Fundació Jaume Bofill). Pla lector. Apadrinament lector.

- Programa d'Educació Emocional a l'escola (ELNA). Importància d'educar emocionaalment els infants.

- Programa contra el Bullying per treballar la prevenció a través de dinàmiques lúdiques i participatives on l'esport és l'eix vertebrador.

- Formem part de la Xarxa d'Escola Verdes de Catalunya + participació en el projecte 50/50 amb l'objectiu de conscienciar l'alumnat en l'estalvi energètic.

- Projectes artístics: Dansara pels alumnes de la comunitat de mitjans i Cantània pels de la comunitat de grans.

- Esmorzars saludables + Pla de consum de fruita a les escoles (iniciativa de la Unió Europea i coordinada amb els departaments d'agricultura, salut i ensenyament). Tallers Menja sa en família del grup Ametller Origen.

- Projecte Oliklak de reciclatge d'oli de cuina usat (coordinat amb l'Ajuntament).

- Projecte Apilo de reciclatge de piles esgotades (Agència de residus de Catalunya).

- Activitats d'Educació Mediambiental (mancomunitat). Hort a l'escola.

- Cultura emprenedora a l'escola (CUEME) per fomentar l'esperit emprenedor i les competències bàsiques en el cicle superior d'educació primària.

- TAC i tallers de robòtica. L'us de les tecnologies està present a la pràctica diària de l'escola i és una eina de treball habitual i quotidià que pretén formar alumnes competencials en noves tecnologies.

- Natació escolar pels alumnes de 1r i 2n de primària (coordinat amb l'ajuntament).

- Sortides i activitats educatives, per trimestre, fora del centre.

- Educació per a la salut: Projecte de salut bucodental, vacunacions a l'escola, programa de prevenció a l'obesitat infantil INFADIMED- El capità vitamina, per a promocionar la dieta mediterrània entre l'alumnat (equip de pediatria del CAP de les roquetes).

- Participació a totes les trobades esportives oferides pel Consell Esportiu del Garraf dins del pla Català de l'esport.

- Participació en totes les activitats proposades dins del pla educatiu de l'entorn.

 

 Projecte educatiu

El projecte educatiu de l’escola Les Roquetes es basa en els següents eixos:

· Educar l’alumnat amb respecte a totes les ètnies i  a totes les opcions religioses, polítiques, culturals i/o filosòfiques.

· Promoure el respecte pels valors democràtics i els drets humans.

· Promoure actituds de solidaritat, respecte i tolerància.

· Fomentar una educació igualitària i no sexista.

· Educar per la sostenibilitat en comunitat, mitjançant la reutilització de libres de text i la recollida selectiva de residus (Som Escola Verda).

· Promoure una actitud crítica i investigadora en l’alumnat a partir d’un ensenyament actiu que desenvolupi la iniciativa i la creativitat.

 


Centra els elements al mapa

  • Escola Les Roquetes

    Escola Les Roquetes