Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Escola Josep Andreu Charlie Rivel


Portes obertes:

3 de març a les 17h i 6 de març a les 10:30h.

 

Codi del centre: Info actualitzada 2021-2022

08016811

Tipus d’ensenyament

2n. cicle d'Educació Infantil i Educació Primària.

 

Línies:

 

2 línies d'educació infantil a 4t de primària, 4 línies a 5è i 3 línies a 6è. 

Equipaments

2 aules d’Educació Especial, 1 d’audició i llenguatge, aula TAC, aula el far, biblioteca, aula de psicomotricitat, aula de música, espai de joc simbòlic, espai multisensorial, 2espais de lliure circulació, aula d’anglès, aula d’acollida, 2 aules per a grups reduïts, PDI/projectors a totes les aules, pista poliesportiva, menjador amb cuina pròpia, hort infantil, espai “parlem”, reading corner i gimnàs-sala d’actes.

 

Idiomes

Anglès (des de P3).

 

Especialistes

Música, Educació Física, Anglès, Mestres d’EE i MALL.

Especialistes externs: EAP, CREDA, Fisioterapeuta.

 

Serveis

-Menjador escolar amb cuina pròpia gestionat per l’AMPA.

-Servei d’acollida matinal de 7:30 a 9h. Organitzat per l’AMPA.

-Esplai de tarda de 16:30 a 18h organitzat per l’AMPA.

-Biblioteca escolar amb servei de prèstec.

 

Activitats extraescolars

Patinatge, bàsquet, futbol sala, gimnàstica esportiva, ball modern, guitarra, arts plàstiques, multiesport, gym-ioga en família, taekwondo... organitzades per l’AMPA..

 

Projecte educatiu

Som una escola que afavoreix la convivència entre la comunitat educativa, que optimitzem el recursos i atenem la diversitat del centre.

Pretenem ser una escola de referència amb el compromís de treballar per la qualitat de l’ensenyament, innovadora, que afavoreixi la convivència entre tots els membres que intervenen en el procés educatiu, treballi amb i per a la diversitat, que formi persones crítiques i compromeses amb la societat actual i que estigui oberta a les noves metodologies i tecnologies.

Els valors que identifiquen l’escola són transparència, diàleg, convivència, respecte, igualtat, equitat, pluralitat, solidaritat, valors medi ambientals, de sostenibilitat i de participació democràtica.

Les línies bàsiques que el caracteritzen són afavorir el procés de desenvolupament integral de la personalitat de l’alumnat, educar en la diversitat promovent el respecte pels drets de les persones i el principies bàsics de convivència, facilitar el desenvolupament dels aprenentatges, infondre els valors que ens identifiquen i promoure actituds responsables en relació a les persones i l’entorn.

 

Projectes de centre i activitats complementàries

-Afavorir el procés d’aprenentatge de la lectura i les estratègies lectores com a factor fonamental del desenvolupament escolar. Centre ILEC des de fa 9 cursos.

-Projecte de matemàtica manipulativa per afavorir el coneixement científic a partir de la manipulació.

-Projecte propi de Brass Band per a la incorporació de la pràctica instrumental a l’educació artística, ukeleles i participació en el projectes Harmònicus, Cantània, Dansara.

-Pla Català de l’Esport a l’Escola i participació en les trobades del Consell Esportiu del Garraf.

-Suport Vital Bàsic escolar.

-Tallers i racons: ambients de joc simbòlic i de treball a EI.

-Tallers diversos al llarg del curs en EP: història, alimentació, mediambientals, igualtat, robòtica educativa, ed. Emocional, Infadimed...

-Teatre en anglès.

-Sortides relacionades amb les programacions de cada cicle.

-Colònies a P5 i 6è.

-Participació en projectes solidaris: Fundació Seur, Apilo, Banc de Sang...

-Promoció de xerrades familiars.


Centra els elements al mapa

  • Escola Josep Andreu Charlie Rivel

    Escola Josep Andreu Charlie Rivel