Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

78. Garantir una adequada atenció a la ciutadania


Objectiu

  • Mantenir el funcionament dels serveis públics i garantir una adequada atenció a la ciutadania per part dels diversos serveis del Consell Comarcal del Garraf.

Acció

  • Reforçarem els serveis de totes les àrees socials per tal de donar resposta al possible increment de demandes vinculades a la crisi social i econòmica, i per a atendre persones i famílies en situació de vulnerabilitat.
  • Dissenyarem i planificarem un pla de retorn gradual a l’activitat en el moment en què les autoritats sanitàries així ho permetin: torns rotatoris, mesures de prevenció i protecció, reforç de les noves tecnologies en la gestió dels serveis a la ciutadania, impuls del tele- treball, etc.
  • Limitarem al màxim l’atenció presencial durant els mesos de confinament, matenint grups d’atenció de serveis essencials i atenció d’urgències a les seus del Consell Comarcal del Garraf i dels ajuntaments on prestem serveis conjuntament.
  • Activarem un pla de contingència davant el tancament total de les oficines i instal·lacions amb motiu de la pandèmia, per tal de mantenir l’activitat de forma telemàtica.
  • Refroçarem la tramitació electrònica i el funcionament per mitjans telemàtics per a la gestió i relació administrativa i econòmica de la ciutadania i els ajuntaments amb el Consell Comarcal del Garraf.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 

 

5  8  9  11  16

 

 

 

 

 Seguiment


Àrees:Serveis generals i Organització


Àmbits:Atenció ciutadana


Covid19:SI


Estat d'Execució:100%