Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

05. Construir una comarca més sostenible


Objectiu

  • Construir una comarca més sostenible i avançar en els compromisos dels Objectius de Desenvolupament
    Sostenible (ODS).

Acció

  • Impulsarem la redacció d’un pla de sostenibilitat comarcal per donar resposta al canvi climàtic. Ho farem en coordinació amb ajuntaments i altres institucions, a través d’accions de mitigació i d’adaptació a curt i llarg termini.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 

 

7  11  13  17Seguiment

 

El Pla de sostenibilitat comarcal es va començar a redactar l'any 2021, amb el suport de la Diputació de Barcelona i amb la participació dels sis ajuntaments de la comarca. És previst que al llarg de l'any 2022 finalitzi i es puguin presentar públicament.


Àrees:Ordenació Territorial i Habitatge


Àmbits:Ordenació Territorial


Covid19:NO


Estat d'Execució:75%