Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

04. Apostar per la mobilitat sostenible i segura


Objectiu 

  • Apostar per la mobilitat sostenible i segura. Plena accessibilitat a la xarxa de transport públic. 

Acció

  • Farem el seguiment d’iniciatives d’altres administracions, coordinació de les propostes comarcals i locals en relació a plans i projectes relacionats amb la mobilitat, infraestructures i transport públic.
  • Impulsarem i dinamitzarem les diferents sensibilitats dels municipis de la comarca al voltant d’aquest tema, fent un exhaustiu seguiment dels plans de gestió i planificació de la mobilitat.
  • Participarem al Pacte del Penedès Marítim per tal de garantir una mobilitat segura i sostenible, disposar d’un bon sistema de transport públic i assegurar l’eficiència de la xarxa viària amb comarques veïnes.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 

 

9  11Seguiment

 

En la mesura que s'han posat iniciatives de planejament, s'han estudiat i compartit els suggeriments o observacions, en aquest sentit el Consell Comarcal ha continuat reclamant les necessitats de millorar el transport públic a la comarca del Garraf, així, s'han presentat al·legacions al Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona i s'ha reclamat en reunions de treball o per mitjà de posicionaments adoptats pel Ple en forma de propostes de millores al transport públic de les Rodalies i dels serveis de transport urbà a la comarca i amb l'Alt Penedès.


Àrees:Ordenació Territorial i Habitatge


Àmbits:Planejament


Covid19:NO


Estat d'Execució:50%