Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

66. Implementar bones pràctiques basades en el compliment dels objectius de la sostenibilitat


Objectiu

  • Millorar l’organització per assolir més eficiència.
  • Consolidar un equip humà compromès i professional

Acció

  • Continuarem treballant, de forma conjunta amb l’equip humà, els aspectes formatius, de prevenció, riscos, etc d’acord amb les necessitats que es detectin.
  • Actualitzarem els plans de treball i instruments de gestió dels recursos humans.
  • Implementarem noves accions en matèria d’igualtat i de prevenció de riscos psicosocials. 
  • Adaptarem periòdicament l’organització als reptes i canvis normatius. 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 

 

7  11  12  13Seguiment


Àrees:Serveis generals i Organització


Àmbits:Serveis Generals


Covid19:NO


Estat d'Execució:0%