Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

10. Treballar per la defensa del medi ambient i la protecció dels espais naturals del Garraf


Objectiu 

  • Treballar conjuntament amb ajuntaments, institucions i associacions per la defensa del medi ambient i la protecció dels espais naturals del Garraf.

Acció

  • Impulsarem estudis, programes, plans i projectes d’incidència ambiental.
  • Participarem activament en els òrgans de participació dels Parcs del Garraf, Foix i Olèrdola.
  • Participarem en la redacció de la Carta Europea del Turisme Sostenible.
  • Seguirem donant suport a la Federació d’ADF’s Penedès Garraf i a les ADF’s de la comarca.
  • Consolidarem el Servei de Medi Natural i Litoral del Garraf com a eina de treball compartit entre els ajuntaments i altres institucions, com ara Node Garraf o Mancomunitat Penedès Garraf.

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 

 

14  15Seguiment 

 

El Servei de Medi Natural s'ha consolidat en les diverses accions de promoció i protecció del territori, consolidat els projectes d'aprenentatge i servei i d'educació i prevenció ambiental, ampliant-se el nombre d'alumnes a la comarca que participen en activitats.

 

Pel curs 2022-2023 es treballa en noves accions en col·laboració amb els ajuntaments i la Diputació de Barcelona.

 

A més, des del Servei es participa en fòrums de treball i altres espais per a la promoció i conservació del medi natural.

 

Durant l'any 2022 s'ha redactat una proposta de Pla de Gestió de l'espai dels Colls i Miralpeix que es presentarà públicament abans de finalitzar l'any i també es manté el suport a les ADF de la comarca.


Àrees:Ordenació Territorial i Habitatge


Àmbits:Medi Ambient i Agricultura


Covid19:SI


Estat d'Execució:75%