Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

09. Procurar que els nous projectes s’adeqüin a la normativa ambiental


Objectiu 

  • Procurar que els nous projectes d’activitats s’adeqüin a la normativa ambiental en vigor.

Acció

  • L’òrgan tècnic ambiental comarcal emetrà els informes vinculants, d’acord amb la Llei que en regeix la normativa.

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 

 

13  15Seguiment 

 

Durant aquests anys no s'ha realitzat cap assessorament per l'òrgan tècnic ambiental.


Àrees:Ordenació Territorial i Habitatge


Àmbits:Medi Ambient i Agricultura


Covid19:NO


Estat d'Execució:0%