Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

63. Implantar l’administració electrònica


Objectiu

  • Implantar definitivament l’administració electrònica al Consell Comarcal del Garraf.

Acció

  • Donarem suport a la formació i la millora dels procediments en l’administració electrònica.
  • Agilitzarem els procediments administratius i la tramitació, amb eficàcia i eficiència en els processos, amb l’objectiu de reduir el paper a l’administració.
  • Millorarem la gestió documental i d’arxiu.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 

9  16

 

 

 Seguiment


Àrees:Serveis generals i Organització


Àmbits:Serveis Generals


Covid19:NO


Estat d'Execució:0%