Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

03. Reivindicar i exercir la veu conjunta comarcal sobre el futur del Garraf


Objectius

  • Reivindicar i exercir la veu conjunta comarcal sobre el futur del Garraf, amb l’objectiu de tenir el protagonisme que mereix la comarca en les iniciatives catalanes i estatals en l’àmbit de planificació i programació. 

Acció 

  • Estudiarem i farem el seguiment, conjuntament amb els ajuntaments i els consells comarcals del Penedès, de les propostes amb impacte al Garraf en relació al planejament territorial i/o sectorial en àmbits com la mobilitat, transport públic, paisatge, canvi climàtic, litoral, espais naturals, planificació i infraestructures, entre d’altres.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 

 

8  11  13  17Seguiment

 

Des del Consell Comarcal es treballa en l'elaboració de dels documents de seguiment d'aquelles qüestions amb incidència comarcal:

 

  • - S'ha presentat al·legacions a la Línia d'Alta Tensió que afectarà la comarca, de forma conjunta amb els municipis afectats.
  • - Es treballa per aprovar un Pla de gestió de l'espai dels Colls i Miralpeix, amb els municipis.
  • - S'està redactant un Pla de Sostenibilitat amb una visió comarcal, amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona i la participació dels sis municipis.

Àrees:Ordenació Territorial i Habitatge


Àmbits:Planejament


Covid19:NO


Estat d'Execució:50%