Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

45. Facilitar a les persones amb dificultats l'accés al mercat laboral


Objectiu

  • Treballar i consolidar programes d’ocupació que tinguin com a objectiu facilitar a les persones amb dificul- tats l’accés al mercat laboral, millorant també les seves competències professionals a través de la formació i l’experiència laboral.

Acció

  • Sol·licitarem, desenvoluparem i establirem convenis amb els ajuntaments pel programa Formació i Treball.

Objectiu de desenvolupament sostenible

 

 

4  5  8  10  17Seguiment


Àrees:Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports


Àmbits:Ocupació


Covid19:NO


Estat d'Execució:0%