Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

64. Apostar pel bon govern i la transparència en la gestió pública


Objectiu

 

  • Apostar pel bon govern i la transparència en la gestió pública.

Acció

 

  • Realitzarem sessions d’actualització, suport i assessorament, en especial en l’àmbit de contractació, convenis i subvencions a l’equip humà.
  • Revisarem ordenances i reglaments vigents per tal d’adaptar-los a la normativa
  • Continuarem treballant i fomentant la contractació pú- blica innovadora, sostenible i responsable.
  • Continuarem impulsant i actualitzant el portal de la transparència.
  • Redactarem un codi ètic i de bon govern que impliqui a tota la organització.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 

 

16Seguiment


Àrees:Serveis generals i Organització


Àmbits:Serveis Generals


Covid19:NO


Estat d'Execució:0%