Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

46. Treballar per a la inserció al món laboral de persones en situació d’atur de més de 30 anys


Objectiu

  • Treballar conjuntament amb els ajuntaments de la comarca i les empreses per a la inserció al món laboral de persones en situació d’atur de més de 30 anys, proporcionant-los-hi formació i establint contactes amb empreses del Garraf.

Acció

  • Sol·licitarem, gestionarem i establirem convenis amb els ajuntaments dels programes del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya que vetllin pels aturats, incrementant el nombre de contractes i d’empreses beneficiades (Programa 30 plus).

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 

 

5  8  10  17Seguiment


Àrees:Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports


Àmbits:Ocupació


Covid19:NO


Estat d'Execució:0%