Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

01. Promoure el desenvolupament territorial


Objectiu 

  • Promoure un desenvolupament territorial que aposti per la igualtat d’oportunitats en l’accés als serveis per part de la ciutadania. Aquest desenvolupament ha de ser sostenible i inclusiu, a través de la planificació d’infraestructures que responguin a les necessitats econòmiques i estratègiques del territori. 

Acció 

  • Coordinarem les propostes territorials i urbanístiques comarcals en l’àmbit de la planificació territorial.
  • Aportarem i participarem en l’elaboració d’estudis sobre aspectes de planejament.

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 

 

8  11  13  17

 

 

 

 Seguiment

 

S'ha participat en les reunions del Pla Territorial del Penedès i del Catàleg de Paisatge del Penedès, aportant suggeriments i observacions a nivell comarcal.

 

En el marc del Servei de Medi Natural, s'ha treballat amb els municipis en aspectes d'interès comarcals: al·legacions al projecte de Línia d'Alta Tensió, redacció d'un Pla de Gestió de l'espai dels Colls i Miralpeix, participació en altres estudis o propostes territorials de caire comarcal.

 

Es troben en desenvolupament els projectes FEDER que tenen una clara voluntat de treballar per millorar el desenvolupament territorial sota criteris de sostenibilitat econòmica, social i ambiental.

 


Àrees:Ordenació Territorial i Habitatge


Àmbits:Planejament


Covid19:NO


Estat d'Execució:75%