Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

14. Coordinar i gestionar els serveis de menjador escolar de la comarca


Objectiu

  • Coordinar i gestionar els serveis de menjador escolar de la comarca, amb l’objectiu que responguin a les neces- sitats educatives i socials i que garanteixin el dret a l’educa- ció amb els paràmetres d’igualtat, inclusió i pluralitat.

Acció

  • Prorrogarem els contractes del servei de menjador escolar dels centres educatius gestionats pel Consell Comarcal que ho sol·licitin (El Margalló, L’Aragai i El Morsell).
  • Convocarem concurs públic del servei de menjador escolar dels centres educatius esmentats durant el primer trimestre de l’any
  • Crearem comissions de seguiment dels menjadors escolars dels centres El seguiment es farà trimestralment amb l’objectiu de garantir-ne un bon funcionament.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 

 

Fi de la pobresa  3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats  4  5  10Seguiment

 

Pandemia COVID-19- El 13 de març de 2019, el govern de la Generalitat de Catalunya decreta el tancament de les escoles com a una de les mesures per a fer fron a la situació d'emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19 elevada per l'OMS com a pandèmia internacional. El servei de menjador escolar queda suspès des del 3 de març fins el 19 de juny de 2019.

 

Concurs:

El concurs del servei de menjador escolar de les escoles El Margalló i L'Ara2.494 targetes moneder

gai de Vilanova i la Geltrú i de l'Escola El Morsell d'Olviella van finalitzar el 22 de juny de 2021.

El Consell Comarcal del Garraf ha procedit a fer concurs del servei de menjador escolar de les escols abans indicades per un perióde de 3 cursos (2021-2022, 2022-2023 i 2023-2024) més una pròrroga de 2 cursos (2024-2025 i 2025-2026). L'empresa adjudicatària del servei de menjador escolar de les escoles El Margalló i El Morsell és a l'empresa TENO Menjadors, SL.

El servei de menjador escolar de El Margalló està pendent d'adjudicació.


Àrees:Serveis a les Persones


Àmbits:Ensenyament


Covid19:NO


Estat d'Execució:75%