Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

13. Garantir l’accés a l’educació de l’alumnat amb dificultats


Objectiu


Garantir l’accés a l’educació de l’alumnat amb dificul tats (socials, de distància o discapacitat, entre d’altres).

 

 

Acció

  • Gestionarem el servei de transport escolar col·lectiu i l’acompanyament a través del servei de monitoratge.
  • S’aprovarà la pròrroga del concurs del servei de trans- port escolar col·lectiu per al curs 2020-2021.
  • Convocarem el concurs públic del servei de transport escolar col·lectiu del Garraf durant el primer trimestre del 2021.
  • Convocarem el concurs públic del servei de monitoratge de totes les rutes del transport escolar col·lectiu de la comarca del Garraf.
  • Farem seguiment i inspecció del desenvolupament per garantir un bon funcionament i una gestió eficient i adequada de les rutes.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 

 

Fi de la pobresa  3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats  4  5  10Seguiment

El Consell Comarcal del Garraf va gestionar satisfactoriament el servei de transport escolar col.lectiu segons queda indicat a continuació:

  • Curs 2019-2020- 15 rutes- 401 alumnes
  • Curs 2020-2021- 16 rutes- 406 alumnes

Pandemia COVID-19- El 13 de març de 2020, el govern de la Generalitat de Catalunya decreta el tancament de les escoles, com a una de les mesures per a fer fron a la situació d'emergència de salut púlbica ocasionada per la COVID-19 elavada per l'OMS com a pandèmia internacional. Fet que implica deixar de prestar el servei de transport escolar des del dia 14 de març el 19 de juny 2020.

 

Concurs:

L'adjudicació del concurs del servei de transport escolar col.lectiu i del monitoratge del transport va finalitzar el dia 22 de juny de 2021.

S'ha procedit a convocar concurs per als dos serveis indicats anteriorment per una vigència de 3 cursos més 2 cursos de pròrroga, sent les empreses adjudicatàries les que relacionem a continuaciö:

 

Transport escolar col.lecitu:

-LOT 1- Teresa y José Empresa Plana, SL

Ruta- 1 Olivella-El Morsell

Ruta- 2 Sitges- Maria Ossó

Ruta- 3 Sitges-Agnès i Utrillo

-LOT 2- Autocars Dotor, SL

Ruta- 4 Vilanova-El Margalló

Ruta- 5 Vilanova- llebetx i Ginesta

Ruta- 6 Vilanova- Itaca

-LOT 3- Teresa y José Empresa Plana, SL

Ruta- 7 Olivella (Can Surià)- Montgros i Can Puig

Ruta- 8 Olivella (Mas Milà)- Montgros i Can Puig

Ruta- 9 Olivella (Mas Mestres)- Montgros i Can puig

-LOT 4- Autocares del Noreste, SA

Ruta- 10 Comarca- centres de Vilanova

Ruta- 11 comarca- centres de Vilanova

Ruta- 12 comarca- centres de Ribes

Ruta- 13 comarca- Delta Espiga

-LOT 5- Autocares del Noreste, SA

Ruta- 14 Vilanova- Llebetx i Margalló

Ruta- 15 Vilanova- Baix a Mar

 

Monitoratge del servei del transport escolar col.lectiu (pendent resolució Tribunal de Contractació)

 


Àrees:Serveis a les Persones


Àmbits:Ensenyament


Covid19:NO


Estat d'Execució:75%