Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Convocatòria sessió extraordinària del 19 de juliol de 2019


Ordre del dia

 

1. Constitució de la Mesa d’Edat.
2. Comprovació de les credencials presentades i acreditació de la personalitat dels consellers i les conselleres.
3. Presa de possessió dels consellers i conselleres.
4. Declaració de constitució per part de la Mesa d’Edat.
5. Fixació dels candidats a l’elecció de President o Presidenta.
6. Elecció del President o Presidenta.
7. Presa de possessió del President o Presidenta.
8. Intervencions dels grups polítics.
9. Intervenció del President o Presidenta.

 

 

 


Data publicació:16 de juliol de 2019