Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

09. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització sostenible i fomentar la innovació


La industrialització inclusiva i sostenible, juntament amb la innovació i la infraestructura, poden donar curs a les forces econòmiques dinàmiques i competitives que generen l'ocupació i els ingressos. Aquestes tenen un paper clau a l'hora d'introduir i promoure noves tecnologies, facilitar el comerç internacional i permetre l'ús eficient dels recursos.

 

No obstant això, encara queda un llarg camí per recórrer perquè el món pugui aprofitar a l'màxim aquest potencial. Especialment, els països menys desenvolupats necessiten accelerar el desenvolupament dels seus sectors manufacturers si volen aconseguir la fita de 2030 i augmentar la inversió en recerca i innovació científiques.

 

El creixement del sector manufacturer a nivell mundial ha anat disminuint constantment, fins i tot abans del brot de la pandèmia de la COVID-19. La pandèmia està afectant greument les indústries manufactureres i està provocant alteracions en les cadenes de valor mundials i en el subministrament de productes.

 

La innovació i el progrés tecnològic són claus per a descobrir solucions duradores per als desafiaments econòmics i mediambientals, com l'augment de l'eficiència energètica i de recursos. A nivell mundial, la inversió en recerca i desenvolupament (R + D), com a percentatge de PIB, va augmentar d'un 1,5% el 2000 a un 1,7% el 2015, i va continuar gairebé en el mateix nivell en el 2017. No obstant això, en les regions en desenvolupament va ser inferior a l'1%.

 

En termes d'infraestructura de comunicacions, més de la meitat de la població mundial està ara connectada i gairebé tota la població global viu en una àrea amb cobertura de xarxa mòbil. S'estima que, el 2019, el 96,5% de la població tenia cobertura de xarxa, com a mínim, 2G.

 

Fites

  • Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloses infraestructures regionals i transfrontereres, per donar suport al desenvolupament econòmic i el benestar humà, fent especial èmfasi en l'accés assequible i equitatiu per a tothom.
  • Promoure una industrialització inclusiva i sostenible i, d'aquí a 2030, augmentar significativament la contribució de la indústria a l'ocupació i al producte intern brut, d'acord amb les circumstàncies nacionals, i duplicar aquesta contribució en els països menys avançats.
  • Augmentar l'accés de les petites indústries i altres empreses, particularment en els països en desenvolupament, als serveis financers, inclosos crèdits assequibles, i la seva integració en les cadenes de valor i els mercats.
  • D'aquí a 2030, modernitzar la infraestructura i reconvertir les indústries perquè siguin sostenibles, utilitzant els recursos amb major eficàcia i promovent l'adopció de tecnologies i processos industrials nets i ambientalment racionals, i aconseguint que tots els països prenguin mesures d'acord amb els seus capacitats respectives.
  • Augmentar la investigació científica i millorar la capacitat tecnològica dels sectors industrials de tots els països, en particular els països en desenvolupament, entre altres coses fomentant la innovació i augmentant considerablement, d'aquí a 2030, el nombre de persones que treballen en recerca i desenvolupament per milió d'habitants i les despeses dels sectors públic i privat en recerca i desenvolupament.

  • Facilitar el desenvolupament d'infraestructures sostenibles i resilients en els països en desenvolupament mitjançant un major suport financer, tecnològic i tècnic als països africans, els països menys avançats, els països en desenvolupament sense litoral i els petits estats insulars en desenvolupament.

  • Donar suport al desenvolupament de tecnologies, la investigació i la innovació nacionals en els països en desenvolupament, fins i tot garantint un entorn normatiu propici a la diversificació industrial i l'addició de valor als productes bàsics, entre altres coses.

  • Augmentar significativament l'accés a la tecnologia de la informació i les comunicacions i esforçar-se per proporcionar accés universal i assequible a Internet en els països menys avançats d'aquí al 2020.

(Font: https://www.un.org/)Propostes Pla de Mandat