Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

05. Igualtat de gènere


La igualtat de gènere no només és un dret humà fonamental, sinó que és un dels fonaments essencials per construir un món pacífic, pròsper i sostenible. S'han aconseguit alguns avenços durant les últimes dècades: més nenes estan escolaritzades, i s'obliga a menys nenes al matrimoni precoç; hi ha més dones amb càrrecs en parlaments i en posicions de lideratge, i les lleis s'estan reformant per fomentar la igualtat de gènere.

 

Malgrat aquests èxits, encara hi ha moltes dificultats: les lleis i les normes socials discriminatòries continuen sent generalitzades, les dones segueixen estant infrarepresentades a tots els nivells de lideratge polític, i 1 de cada 5 dones i nenes d'entre 15 i 49 anys afirma haver patit violència sexual o física a mans d'una parella íntima en un període de 12 mesos.

 

Els efectes de la pandèmia de la COVID-19 podrien revertir els escassos èxits que s'han aconseguit en matèria d'igualtat de gènere i drets de les dones. El brot de coronavirus agreuja les desigualtats existents per a les dones i nenes a nivell mundial; des de la salut i l'economia, fins a la seguretat i la protecció social.

 

Les dones tenen un paper desproporcionat en la resposta al virus, fins i tot com a treballadores sanitàries en primera línia i com a cuidadores a la llar. El treball de cures no remunerat de les dones ha augmentat de manera significativa com a conseqüència del tancament de les escoles i l'augment de les necessitats de la gent gran. Les dones també es veuen més afectades pels efectes econòmics de la COVID-19, ja que treballen, de manera desproporcionada, en mercats laborals insegurs. A prop del 60% de les dones treballa a l'economia informal, el que les exposa encara més a caure en la pobresa.

 

La pandèmia també ha conduït a un fort augment de la violència contra les dones i les nenes. Amb les mesures de confinament en vigor, moltes dones es troben atrapades a casa amb els seus abusadors, amb dificultats per accedir a serveis que estan patint retallades i restriccions. Les noves dades mostren que, des del brot de la pandèmia, la violència contra les dones i les nenes (i, especialment, la violència domèstica) s'ha intensificat.

 

 

Fites

 • Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i les nenes a tot el món.
 • Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i les nenes en els àmbits públic i privat, incloses la tracta i l'explotació sexual i altres tipus d'explotació.
 • Eliminar totes les pràctiques nocives, com el matrimoni infantil, precoç i forçat i la mutilació genital femenina.
 • Reconèixer i valorar les cures i el treball domèstic no remunerats mitjançant serveis públics, infraestructures i polítiques de protecció social, i promovent la responsabilitat compartida a la llar i la família, segons procedeixi en cada país.
 • Assegurar la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d'oportunitats de lideratge a tots els nivells decisoris en la vida política, econòmica i pública.
 • Assegurar l'accés universal a la salut sexual i reproductiva i els drets reproductius segons l'acordat de conformitat amb el Programa d'Acció de la Conferència Internacional sobre la Població i el Desenvolupament, la Plataforma d'Acció de Beijing i els documents finals de les seves conferències de examen.
 • Emprendre reformes que atorguin a les dones igualtat de drets als recursos econòmics, així com accés a la propietat i al control de la terra i altres tipus de béns, els serveis financers, l'herència i els recursos naturals, de conformitat amb les lleis nacionals.
 • Millorar l'ús de la tecnologia instrumental, en particular la tecnologia de la informació i les comunicacions, per promoure l'apoderament de les dones.
 • Aprovar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per promoure la igualtat de gènere i l'apoderament de totes les dones i les nenes a tots els nivells.

 

(Font: https://www.un.org/)Propostes Pla de Mandat

 • ODS 5

  ODS 5

Enllaços relacionats