Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Noves subvencions per al pagament del lloguer

Des d’avui i fins al 4 de juny es poden sol·licitar aquestes subvencions


27 d'abril de 2021Des d’avui i fins al 4 de juny es poden sol·licitar subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

 

Aquestes subvencions de l’Agència de l’Habitatge Catalunya estan adreçades a persones titulars d'un contracte de lloguer del seu domicili habitual a Catalunya. L'import del lloguer no pot ser superior a 800 €, per la demarcació de Barcelona i 900 €, en cas de famílies nombroses i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda.

 

L'import de l’ajut serà d’entre el 20% i el 40% de l'import del lloguer anual de l'habitatge, amb un màxim de 2.400 € anuals per habitatge. Per determinar la quantia de la subvenció es tindrà en compte l'import del rebut de lloguer corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud.

 

Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament d'altres ajuts que provinguin de qualsevol administració pública o d'entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. La suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 4.500 euros.

 

Aquests ajuts s’han de sol·licitar, preferentment, de forma telemàtica al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Aquelles persones que no tinguin cap possibilitat de fer el tràmit telemàtic, han de demanar cita prèvia al Consell Comarcal del Garraf a través del web http://www.ccgarraf.cat/el-consell/cita-previa.htm

 

També es pot demanar cita prèvia per ser atès a les Oficines d’Atenció Ciutadana de Sant Pere de Ribes, Sitges, Olivella i Cubelles:

 

Sant Pere de Ribes

Telèfon: 93 896 73 00

Correu electrònic: oaclesroquetes@santperederibes.cat i oacribes@santperederibes.cat

Web

 

Sitges

Telèfon 93 026 72 25

Correu electrònic: oac360@sitges.cat

Web

 

Olivella

Telèfon 93 896 80 00

 

Cubelles

Web

 

 

 

 

Com sol·licitar l'IdCat Mòbil

 


  • Oficina Comarcal d'Habitatge

    Oficina Comarcal d'Habitatge

Enllaços relacionats