Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

El Consell Comarcal del Garraf celebra el darrer ple de l'any

Durant la sessió plenària es van aprovar diverses actuacions del “Projecte d’Eficiència Energètica del Garraf”


11 de desembre de 2020Ahir es va celebrar de forma telemàtica el darrer ple del Consell Comarcal del Garraf, que es va iniciar amb la presa de possessió del nou conseller, Enric Garriga Ubia de CUP Amunt, en substitució de Marta Guinda i Camps qui va demanar la baixa voluntària el passat mes de setembre.

 

Tot seguit, representants dels grups polítics van fer lectura compartida del Manifest el 25 de novembre, Dia internacional per a l’erradicació de la violència masclista, consensuat per la Generalitat de Catalunya, les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Ajuntament de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i la Delegación del Gobierno a Catalunya.

 

A l’apartat de Serveis a les Persones al ple es van aprovar els convenis de col·laboració amb l’Ajuntament de Cubelles, l’Ajuntament de Canyelles i l’Ajuntament d’Olivella per a la continuïtat del Servei de prevenció en drogodependències Traca, pel període 2021-2024. El Traca ofereix diversos serveis: informació confidencial per a joves, pares i mares, suport i intervenció en activitats preventives: en medi educatiu, amb famílies i en espais d’oci i nit, així com elaboració i difusió de campanyes sobre la prevenció de conductes de risc associades al consum de drogues.

 

Pel que fa a Serveis Socials, durant la sessió plenària es va aprovar el Pla de polítiques LGTBI 2021-2025 del Consell Comarcal del Garraf que inclou una sèrie d’accions per a garantir els drets de les persones lesbianes, gai, transgènere, bisexuals i intersexuals, als municipis de Cubelles i Olivella, on es presta el Servei d’Atenció Integral. També es va aprovar el contracte programa amb l’Institut Català de les Dones per a la prestació dels Serveis d’Informació i Atenció a les Dones, així com el canvi de gestió indirecta a directa del Servei de Primera Acollida.

 

En relació a l’àrea de Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports, al ple es va donar compte dels convenis amb els ajuntament de Canyelles, Cubelles i Olivella per a la gestió de la línia extraordinària i urgent “Covid-19” del programa Treball i Formació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, així com dels convenis amb els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges per a la gestió del Programa 30 Plus.

 

De l’Àrea d’Ordenació Territorial i Habitatge es va aprovar el conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, els consells comarcals de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia, els ajuntaments del Vendrell, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Igualada, Sitges, Cubelles, Calafell, Cunit i Sant Sadurní d’Anoia, i les Autoritats del Transport Metropolità de Barcelona i Tarragona, per a la constitució de la Taula de Mobilitat del Penedès, per a articular les polítiques de mobilitat, infraestructures i transport públic en aquest àmbit territorial.

 

Igualment, es van aprovar diverses actuacions del Projecte d’Eficiència Energètica del Garraf que compta amb la coordinació del Consell Comarcal del Garraf i el finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER): instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor als edificis municipals a Canyelles, instal·lació de sistema de telegestió i adequació associada a 11 quadres d’enllumenat públic a Cubelles, instal·lació de calefacció, climatització i adequació de les fusteries de Can Pahissa, i tancament de l’espai Víctor Rojas a l’espai Far a Vilanova i la Geltrú, instal·lació de caldera de biomassa i xarxa de calor a la zona escolar de Les Roquetes del municipi de Sant Pere de Ribes, millora d’enllumenat públic del sector Plans d’Aiguadolç, del sector Cases Noves i de l’avinguda Emerencià Roig i Raventós a Sitges.

 

En l’àmbit de medi ambient es va aprovar l’adhesió de l’ens comarcal a la Declaració per una recuperació verda i socialment justa, que ha d’incloure l’ambició de la neutralitat climàtica, la transició energètica, l’economia circular, la mobilitat sostenible, un espai públic obert a les persones, la biodiversitat urbana, un sistema alimentari just i l'educació ambiental com a eina essencial de resposta a la crisi, aprovada a la 20a Assemblea General de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

 

Així mateix, es va aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Garraf a la Xarxa de Conservació de la Natura, per a treballar projectes conjunts en el marc del Servei del Medi Natural i Litoral que gestiona diverses iniciatives en coordinació amb els sis ajuntaments de la comarca als àmbits costaner, marí i terrestre.

 

Finalment, a l’apartat de mocions es va aprovar la moció del Grup comarcal de En Comú Guanyem que insta a la Generalitat de Catalunya a posar en marxa i dotar pressupostàriament la mesa per la industrialització del Penedès i el Pla de xoc d’ajuts i d’impuls socioeconòmic al Penedès.

 

També es va aprovar la moció dels grups comarcals del PSC i Junts x Cat per reclamar un paper actiu dels municipis en l’assignació i gestió dels fons europeus “Next Generation” per donar resposta a l’actual crisi econòmica i social arran de la pandèmia de la Covid-19.

 

Igualment, es van aprovar dues mocions del Grup comarcal de Ciutadans que sol·liciten el Govern de la Generalitat de Catalunya donar opció a les famílies a demanar jornada sencera als centres educatius de la comarca, per una banda, i crear una dotació econòmica per promoure la compra i utilització de filtres Hepa per millorar la ventilació als centres educatius, per altra banda. 


 • Ple del Consell Comarcal del Garraf

  Ple del Consell Comarcal del Garraf

 • Ple del Consell Comarcal del Garraf

  Ple del Consell Comarcal del Garraf

 • Ple del Consell Comarcal del Garraf

  Ple del Consell Comarcal del Garraf

 • Ple del Consell Comarcal del Garraf

  Ple del Consell Comarcal del Garraf