Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Constituïda la Taula d’Igualtat del Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella

L’objectiu principal d’aquest espai és incorporar transversalment la perspectiva de gènere, promovent activament la igualtat efectiva de dones i homes


24 de novembre de 2020Avui s’ha constituït la Taula d’Igualtat del Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella. Aquesta taula es concep com un espai interdisciplinari de treball, que comptarà amb la participació de diferents professionals de la comarca que treballen en l’atenció i prevenció de situacions de discriminació per raó de gènere, d’orientació sexual i d’identitat de gènere.

 

L’objectiu principal d’aquest espai és incorporar transversalment la perspectiva de gènere, promovent activament la igualtat efectiva de dones i homes, i la no-discriminació de les persones LGBTI.

 

Algunes de les seves actuacions se centraran en la prevenció de la violència masclista envers les dones i persones LGBTI, la sensibilització en relació a la igualtat, el foment de la participació i la millora de l’ocupació i la formació d’aquestes persones.

 

Aquesta Taula està formada per una Comissió Institucional que serà un òrgan de treball interdisciplinari i un instrument de coordinació entre representants polítics i professionals de diferents serveis, a favor d'adoptar mesures per fer efectius i reals els drets de les dones i les persones LGBTI.

 

Així mateix, s’ha creat la Comissió de Promoció de Polítiques d’Igualtat que articularà de forma coordinada les polítiques de gènere i LGBTI del Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella. Aquesta comissió està formada per referents d’igualtat dels ens locals, així com representants d’associacions de dones, d’associacions de persones LGBTI i dels àmbits de cultura, joventut, salut i ensenyament.

 

D’altra banda, també s’ha constituït la Comissió de Seguiment del Protocol d’Atenció a Dones Víctimes de Violència Masclista i persones LGBTI que farà seguiment de les situacions  de violència masclista, i avaluarà contínuament el circuit i els recursos vigents. Aquesta comissió està formada per personal mèdic i de treball social de l’Àrea Bàsica de Salut, el Centre de Salut Mental i Juvenil - CSMIJ, i el Centre de Salut Mental d’Adults - CSMA, referents d’atenció a la víctima dels Mossos d’esquadra, referents de dones i LGTBI de la Policia Local, referents d’igualtat dels serveis socials dels ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella, i tècniques del Servei d’Informació i Atenció de les Dones - SIAD Garraf i del Servei d’Atenció Integral - SAI Garraf.


  • Constitució Taula d'Igualtat

    Constitució Taula d'Igualtat

  • Constitució Taula d'Igualtat

    Constitució Taula d'Igualtat

  • Constitució Taula d'Igualtat

    Constitució Taula d'Igualtat