Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Nou ajut de la Generalitat per al pagament del lloguer per a persones afectades per la Covid-19

L’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Garraf ha habilitat diverses extensions telefòniques per a donar assessorament a la ciutadania


19 de maig de 2020La Generalitat de Catalunya ha obert una línia d’ajuts per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual. Aquesta subvenció s’adreça a famílies arrendatàries que es trobin en situació d’atur, Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO), o que hagin vist reduïda la seva jornada de treball de manera que els suposi una pèrdua d’ingressos.

 

L’ajut que es concedirà serà directe i s’haurà de destinar o bé a pagar la quota mensual del lloguer o bé a cancel·lar els microcrèdits que la família hagi demanat. Cal recordar que els microcrèdits de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) són uns ajuts transitoris de finançament oberts per l’Estat també en el marc de les mesures per fer front a les conseqüències econòmiques del coronavirus.

 

Aquest ajut es pot concedir per un màxim de 6 mensualitats de la renda de lloguer, des d’abril a setembre de l’any 2020, i per un import màxim mensual que varia segons la ubicació de l’habitatge. En el cas del Garraf, els ajuts seran d’un màxim de 750 euros per mes, és a dir que es concediran com a màxim 4.500 euros per als sis mesos.

 

Tractant-se d’ajuts finalistes, es concediran per ordre d’entrada de les sol·licituds al registre corresponent, quan aquestes vagin acompanyades de la documentació completa, fins a exhaurir el pressupost.

 

El conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut, no poden ser superiors a 1.613,52 euros mensuals. A més dels requisits econòmics de la unitat familiar, cal que la renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) iguali o superi el 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

 

L’import mensual del lloguer ha de ser com a màxim de 900 euros (inclosos la renda, els seus endarreriments, l'impost de béns immobles (IBI), la taxa pel servei de recollida d'escombraries i els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora). 

 

Presentació telemàtica i atenció telefònica

 

Les persones interessades poden sol·licitar l’ajut fins el 30 de setembre de 2020 preferentment a través de mitjans electrònics i consultar tota la informació al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 

La Generalitat de Catalunya atén consultes sobre aquest ajut a través del número 900 922 841, de 9 a 14 hores.

 

L’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Garraf ha habilitat diverses extensions telefòniques per a donar suport a la ciutadania. Les persones de Sant Pere de Ribes, Sitges, Cubelles, Canyelles i Olivella, interessades a rebre assessorament sobre aquest ajut, poden trucar al telèfon 93 810 04 00 i seleccionar les extensions 1112, 1137 o 1204. L’horari d’atenció telefònica és de 9 a 14 hores. També es poden fer consultes enviant un correu a oth@ccgarraf.cat.