Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Pla Territorial parcial del Penedès


La Llei 23/2010, del 22 de juliol, de modificació de la Llei 1/1995 i de la Llei 23/1983 per a fixar l’àmbit de planificació territorial del Penedès, va incorporar la nova àrea funcional de planificació del Penedès, incloent les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia, excepte els municipis que manifestessin la seva exclusió. El Pla Territorial del Penedès el formula la Generalitat de Catalunya.

 

El Decret 208/2013, de 30 de juliol, pel qual es desplega la Llei 23/2010, de modificació de la Llei1/1995 i de la Llei23/1983, per fixar l’àmbit de planificació territorial del Penedès preveu la creació d’un grup de treball de seguiment entre la Generalitat de Catalunya i les administracions locals, amb la participació dels Consells Comarcals.

 

La sessió constitutiva del grup de treball de seguiment entre la Generalitat de Catalunya i l’administració local va realitzar-se el 25 de novembre de 2014 a la Masia d’en Cabanyes.

 

Entre el 2014 i fins al 2019, els grups de treball participat en la formulació de la proposta per a del futur Pla Territorial del Penedès que es presentarà al llarg del segon semestre de 2019. Paral·lelament, l’equip redactor del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha realitzat el mes de gener de 2019 presentacions públiques dels objectius i les línies de treball del proper Pla Territorial del Penedès, pel que fa als tres sistemes que són objecte del Pla sistema d’espais oberts, assentaments i infraestructures.

 

Paral·lelament, el 17 de desembre de 2015, el Ple del Consell Comarcal del Garraf va acordar la creació d’un grup de treball comarcal propi, amb representants del govern comarcal i dels grups polítics amb representació comarcal, representants d’entitats socials i econòmiques del Garraf i de tècnics, amb l’objectiu de fer seguiment dels treballs de redacció, fomentar el debat i recollir suggeriments i propostes durant el procés de redacció del Pla per elevar-les al grup de treball de seguiment amb la Generalitat de Catalunya.