Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Catalunya


Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial (HPO)

 

Per poder aconseguir un habitatge amb protecció oficial cal inscriure’s prèviament en aquest registre, compost pels registres propis dels ajuntaments i pel registre de la Generalitat de Catalunya. El Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial proporciona informació sobre les necessitats reals i la distribució territorial dels habitatges amb protecció oficial. A part, permet facilitar els processos d’adjudicació d’habitatges protegits garantint la màxima transparència. Les persones inscrites en el Registre poden participar en els processos d’adjudicació si compleixen els requisits exigits i hi estan inscrites abans de l’inici del procediment d’adjudicació.

 

A qui va dirigit?

 

A les persones que vulguin optar a la concessió d’un habitatge amb protecció oficial i compleixin tots els requisits establerts.

 

La inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial té una vigència de tres anys.