Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú-IMET: PFI-PTT


Info actualitzada 2022-2023

 

PFI: Programes de Formació i Inserció

 

PTT: Pla de Transició al Treball

 

Codi del Centre 08960024

 

Són programes adreçats a joves (d'entre 16 i 21 anys d'edat) que no han obtingut el Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) que tenen una finalitat formativa i professionalitzadora en un perfil professional concret.

 

La superació d'un PFI-PTT ofereixen la possibilitat de millorar la qualificació i les oportunitats d'incorporació  al món laboral i, alhora, una via que permet accedir directament a un Cicle Formatiu Mitjà i l'accés a un Centre de Formació d'Adults (sense el requisit de tenir 18 anys) per obtenir el Graduat en Eduació Secundària ESO.

 

És un Programa organitzat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú- IMET, amb la col.laboració de la Diputació de Barcelona.

 

Mòduls:

 

El curs s'estructura en:

 

 - Mòduls de formació general per a l'adquisició de competències instrumentals bàsiques, operacions matemàtiques bàsiques, comunicació oral i escrita (català, castellà i anglès), TIC, entorn social i incorporació al món professional.

 - Mòduls de formació professional, per a l'assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en empreses.  

 - Accions de seguiment i orientació de l'alumnat. 

 

Durada: 1000 hores. De setembre a juny.

 

PTT Auxiliar de Vendes, Oficina i Atenció al Públic

 

Durada: de setembre a juny. Places: 17

Sortides Professionals: establiments comercials, en organismes públics i/o empreses industrials:

dependent/a, caixer/a, reposador/a, informació/atenció al públic, teleoperadors i operador/a.

Persona de contacte: Mª Carmen Arias.

 

PTT Auxiliar de Fabricació mecànica i instal.lacions electrotècniques

 

Durada: de setembre a juny. Places: 16

Sortides professionals: Auxiliar de soldadura, processos automatitzats, construcció i/o reparació de maquinària i muntatges de instal·lacions elèctriques en edificis.

Persona de contacte: Yasmina Luna.

  

PTT Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics

 

Durada: de setembre a juny. Places: 17

Sortides Professionals: Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics, ajudant de manteniment i instal.lació de sistemes informàtics i de sistemes per a trasmissió de dades, muntador de components en plaques de circuit imprès. 

Persona de contacte: Paula Pacho

 

PIP Auxiliar de comerç i atenció al public NEE (adreçat a joves amb discapacitat intel·lectual)

 

Durada: 2 cursos acadèmics. Places: 12

Sortides Professionals: Dependent/a de botiga, mosso/a de magatzem, caixer/a, reposador/a

Persona de contacte: Elvira Gonzàlez. 


  • Municipi: Vilanova i la Geltrú
  • Tipus de centre: Públic
  • Adreça: C. Unió, 81 (Edifici La Paperera)
  • Telèfon: 938 140 440
  • Fax: 938 140 811
  • Email: info@imet.cat
  • Horari: Matins de 9 a 14 h.
  • Xarxes socials:
Centra els elements al mapa