Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú-IMET


Info actualitzada 2022-2023

 

L'Institut Municipal d'Educació i Treball (IMET) és un organisme autònom creat per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que ofereix els Serveis d'Educació, Treball i l'Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova i la Geltrú (EFAV). 

 

SERVEI D'OCUPACIÓ I TREBALL:

 

NOTA: L'oferta formativa descrita correspon al curs 2021-2022. Aquesta oferta va lligada a les convocatòries que anualment publica el Servei d'Ocupació de Catalunya i, per tant, pot variar cara al proper curs.

 

Formació Professional Ocupacional

 

Diferenciem dos tipus d'accions:

 

1-Accions de formació adreçades a l'obtenció de certificats de professionalitat (CP). Cada certificat de professionalitat està regulat per un Reial Decret que especifica les unitats de competència que el composa, mòduls formatius i unitats formatives.

2-Altres accions formatives. Cada especialitat formativa d'acord amb els continguts i condicions especificades en els programes formatius.

 


Condicions d'accés:

 

Majors de 16 anys i en funció del certificat de professionalitat:

 

Nivell 1: No s'exigeixen requisits acadèmics ni professionals

Nivell 2: Títol de GESO; Prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà; Prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys; Altra formació equivalent

Nivell 3: Títol de Batxillerat o equivalent; Prova d'accés als cicles formatius de grau superior; Prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys; Altra formació equivalent

 

Certificats dels/de les alumnes:

 

L'alumnat que hagi assistit al 75% del total de les hores de l'acció formativa i hagi superat les  valuacions pertinents rebrà un certificat d'aprofitament per part del SOC. El Certificat de Professionalitat acredita a qui l'obté que és competent per a desenvolupar una activitat laboral. És un títol reconegut a tot el territori espanyol.

 

Oferta formativa

 

Nom especialitat

Nivell CP

DURADA

FESP

FCO

FCT

TOTAL

Activitats de gestió administrativa

2

800

40

80

920

Activitats administratives en la relació amb el client

2

680

40

120

840

Operacions d'enregistrament i tractament de dades i documents

1

360

40

80

480

Activitats auxiliars de comerç

1

230

40

40

310

Creació i gestió de la Marca Personal i Xarxes Socials a la Recerca d'Ocupació

/

35

0

0

35

Habilitats socials: comunicació, intel·ligència emocional i treball en equip

/

20

0

0

20

Anglès A1 *

*

180

40

0

220

Anglès A2 *

*

180

40

0

220

Anglès B1 *

*

180

40

0

220

Francès A1 *

*

180

40

0

220

Francès B1 *

*

180

40

0

220

Alemany A1 *

*

180

40

0

220

Serveis de bar i cafeteria

2

560

10

80

650

Confecció i publicació de pàgines web

2

480

40

80

600

Operacions de fontaneria i calefacció-climatització domèstica

1

320

10

160

490

Docència de la formació professional per a l'ocupació

3

340

40

40

420

Atenció sociosanitària a persones al domicili

2

480

40

120

640

Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials (Matí)

2

370

40

80

490

Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials (T)

2

370

40

80

490

 

 

Nom especialitat→ és el nom del curs

Nivell CP → és el nivell ja explicat a condicions d'accés

FESP → són les hores de teoria del curs concret

FCO → Prevenció de Riscos laborals (30 hores) i el mòdul d'inserció laboral, sensibilització mediambiental i igualtat de gènere (10 hores), llevat que l'especialitat ja incorpori aquesta formació

FCT → Hores de pràctiques laborals

 

 

Per altra banda tenim el programa SINGULARS 

 

Programa Garraf Singular 2021

 

Garraf Singular és un programa d'àmbit comarcal que pretén aconseguir la inserció laboral i/o la reinserció acadèmica dels seus participants, a partir de la millora de la seva ocupabilitat, alhora que contribuir a cobrir la demanda laboral de la comarca.

 

Compren tres acciones: orientació, formació professionalitzadora i prospecció laboral.

 

- Orientació

 

Es porten a terme accions d'assessorament individualitzat, d'orientació professional i en emprenedoria, informació laboral i acompanyament en la cerca d'ocupació i tallers inicial i final de gestió emocional. Amb les persones menors de 25 anys que no tinguin l'ESO o no hagin superat la prova d'accés a grau mitjà, es treballaran les competències bàsiques (lingüístiques, matemàtiques, socials...) per tal de preparar-les per a superar les PAGM o les GES.

 

- Formació professionalitzadora

 

Es desenvolupen accions formatives de diferents oficis. N'hi ha que són certificats de professionalitat i n'hi ha que són especialitats no conduents a certificats de professionalitat. Com a complement a la formació, s'inclou un període de pràctiques formatives a les empreses de 80 hores.

 

- Prospecció laboral

 

Per tal d'aconseguir la inserció laboral de les persones participants, es treballarà amb les empreses de la comarca sondejant quines són les seves necessitats quant a personal i buscant la seva complicitat rebent visites dels joves, acollint-los en pràctiques i, a ser possible, contractant-los. També es treballarà amb els i les joves, conjuntament amb els i les orientadores, amb la intenció de preparar-los per encarar la seva entrada a l'empresa.

 

Oferta formativa

 

Nom especialitat

Nivell CP

DURADA

Municipi

FESP

FCO

FCT

TOTAL

Operacions de gravació i tractament de dades i documents

1

270

10

80

360

Vilanova i la Geltrú

Auxiliar de comerç

No és CP

270

10

80

360

Vilanova i la Geltrú

Aux. de muntatge i manteniment d’equips elèctrics i electrònics

1

310

10

80

400

Vilanova i la Geltrú

Operacions bàsiques de restaurant i bar

1

210

10

80

360

Vilanova i la Geltrú

Aux. Community Manager

No és CP

140

10

80

230

Sant Pere de Ribes

Aux. de vendes a través de xarxes socials

No és CP

195

10

80

285

Sant Pere de Ribes

Aux. de cuina: preparacions senzilles

No és CP

133

10

80

223

Sant Pere de Ribes

 

Nom especialitat→ és el nom del curs

Nivell CP → Nivell 1 No s'exigeixen requisits acadèmics ni professionals

FESP → són les hores de teoria del curs concret

FCO → Prevenció de Riscos laborals (30 hores) i el mòdul d'inserció laboral, sensibilització mediambiental i igualtat de gènere (10 hores), llevat que l'especialitat ja incorpori aquesta formació

FCT → Hores de pràctiques laborals

 

 

¿A qui s'adreça?

 

A joves de 16 a 29 anys, amb nivell acadèmic inferior o equivalent al GES (tot i que restarà obert a aquells que tinguin una titulació superior que s'adeqüin al Projecte) que, en el moment d'entrar-hi, no estan ni treballant, ni estudiant.

 

Han d'estar inscrits/es a l'OTG (SOC) com a DONO o com a Millora d'ocupació i han de ser beneficiaris/àries de la Garantia Juvenil.

 

No s'exigeixen requisits acadèmics d'entrada.


 • Municipi: Vilanova i la Geltrú
 • Tipus de centre: Públic
 • Adreça: C. Unió, 81- 87 (Edifici La Paperera)
 • Telèfon: 938 140 440
 • Fax: 938 931 992
 • Email: info@imet.cat
 • Web: http://www.imet.cat
 • Horari: INFOMET: matins de dilluns a divendres de 9 a 13.30h, tardes dimarts i dijous de 16 a 18 h. Amb cita prèvia
 • Xarxes socials:
Centra els elements al mapa

 • IMET

  IMET