Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Pla comarcal de ciutadania i immigració


El Pla Comarcal de Ciutadania i Immigració del Garraf té per objectius contribuir a la integració dels col·lectius de persones immigrades a la vida social dels municipis de la comarca, potenciant la convivència, la cohesió social, la lluita contra l’exclusió social, la igualtat d’oportunitats i l’accés als recursos col·lectius i serveis públics existents a la comarca.

 

Pretén treballar i col·laborar en totes aquelles iniciatives públiques o privades, orientades a la millora de la convivència i al coneixement mutu, que es duguin a terme a la nostra comarca. És per això que la funció bàsica del Pla és donar suport als municipis que vulguin iniciar accions per a poder fer front a les noves situacions que els planteja l'acollida i la integració de la població immigrada, generant una xarxa de recursos i projectes en la gestió de la diversitat.

 

Aquest reforç, però no és contradictori amb la tasca dels diferents ajuntaments que gestionen directament plans o accions municipals, sinó que es tracta d’una eina de suportt en la gestió de polítiques d’immigració.