Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Pla de camins


L’actuació sobre els camins de la comarca és una de les gestions singulars que es duen a terme des del Consell Comarcal d’ençà 1993, destinats a la recuperació i manteniment de la xarxa de camins rurals de la comarca, en conveni amb els municipis. S’impulsa la planificació, catalogació i l’inventari dels camins comarcals.

 

Actualment es disposa dels següents treballs: Estudi de la xarxa bàsica de camins, mapa de la xarxa bàsica, elaborat per la Diputació de Barcelona i inventari de camins de la comarca del Garraf, realitzat pel Consell Comarcal del Garraf.

 

El finançament d’aquestes actuacions prové en part per les subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya i de les aportacions municipals. El Consell Comarcal del Garraf actua com a òrgan promotor, elabora els projectes executius i tècnics i realitza el seguiment de les obres.

 

Les actuacions d'aquest pla estan adreçades a: Ciutadans i Ajuntaments de la comarca del Garraf 


Enllaços relacionats