Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Cèdules d'habitabilitat

Descripció

 

 

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

 

Les dades que consten a la cèdula són:

  • L’adreça i ubicació de l’habitatge
  • La superfície útil de l’habitatge i de les habitacions
  • Les estances i els espais que componen l’habitatge
  • El llindar màxim d’ocupació
  • La identificació i titulació de la persona tècnica que certificat l’habitabilitat 

A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència del seus titulars o ocupants.

 

La cèdula d’habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També serveix per a donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.


Termini
Durant tot l'any.


Obligacions econòmiques
Cèdules d’habitabilitat de primera ocupació: 55,05 €
Cèdules d’habitabilitat de segona ocupació: 29,40 €

(Inclou taxes de la Generalitat de Catalunya i del Consell Comarcal del Garraf)


Internet

Observacions
Per internet us podeu descarregar les sol·licituds. Adreceu-vos als enllaços relacionats.


Telèfon

Observacions
Trucant al telèfon 93 810 04 08 podeu demanar informació els dimecres i divendres de 10:00h a 13:00h.


Presencial

Observacions
Horari d’estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Dilluns, dimarts i dijous de 10:00h a 13:00h.

Horari d’hivern (del 16 de setembre al 14 de juny):
Dilluns, dimarts i dijous de 10:00h a 13:00h i dijous a la tarda de 16:30h a 18:30h.


Lloc
Us podeu adreçar a la seu del Consell Comarcal del Garraf a la Plaça Beatriu de Claramunt, 5-8 de Vilanova i la Geltrú.