Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Propostes Pla de Mandat

(Pàgina en procés d'actualització)

 

En aquest espai mostrem informació detallada i actualitzada de totes les propostes que formen part del Pla de Mandat del Consell Comarcal del Garraf per la legislatura 2019-2023, i la seva relació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

 

Podeu descarregar el document complet en pdf, fent clic aquí. 

 

 

 

 

Proposta
16. Garantir un complement a l’alimentació bàsica de les famílies en situació de vulnerabilitat
17. Vetllar perquè es tingui accés a la informació de tota l’oferta educativa de la comarca
18. Vetllar per l’accés de les persones adultes amb discapacitats físiques i/o psíquiques als centres de serveis socials d’atenció
19. Fomentar les polítiques de joventut comarcal
20. Promoure una estratègia per la prevenció de conductes de risc associades al consum de drogues entre els i les joves
21. Vetllar pel bon funcionament de les instal·lacions juvenils i de les activitats de lleure
22. Facilitar i acompanyar les persones joves en el seu pas del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional
23. Potenciar la qualitat i la universalitat dels serveis socials
24. Vetllar per la promoció de l’autonomia personal i l'atenció a la dependència.
25. Vetllar pels drets i oportunitats dels infants i joves en risc d’exclusió social
26. Treballar per garantir la igualtat efectiva de les dones.
27. Oferir a les persones immigrants el Servei de primera acollida
28. Oferir orientació i acompanyament a les famílies
29. Garantir el dret a la igualtat de les persones LGTBI
30. Aconseguir la plena integració dels nois i noies migrats
Registres del 16 al 30 de 78
« Pàgina 2 »  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ]