Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Tràmits

Tràmits
Ajuts per a l’adquisició d’habitatges nous amb protecció oficial
Borsa d'Habitatge
Cèdules d'habitabilitat
Instància genèrica
Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Catalunya
Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge - SIDH
Sol·licitud certificat digital idCAT
Sol·licitud Tallers projecte "Garraf Tallers"
Tràmits disponibles a la seu electrònica