Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Pressupost 2020

 

El Consell Comarcal del Garraf va aprovar el 19 de desembre en sessió plenària el pressupost per l’any 2020 per un valor de 9.980.640,42 €, amb un increment del 30,78 % en relació al pressupost d’aquest any, degut principalment al desenvolupament dels projectes comarcals que compten amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

 

El percentatge més ampli del pressupost (47,36 %) està destinat a l’Àrea d’Ordenació Territorial i Habitatge que preveu una despesa total de 4.726.971,64 €. Aquesta xifra inclou la gestió dels programes comarcals: “Garraf: camins, patrimoni i natura”, “Envelliment actiu i saludable, i dependència” i “Projecte d’eficiència energètica del Garraf”, així com la gestió dels convenis amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya pel desenvolupament de l’Oficina Comarcal d’Habitatge i de la Borsa de Mediació per al Lloguer Social.

 

Pel que fa l’Àrea de Serveis Socials i Sanitat, el pressupost per 2020 és de 1.856.536,90 €, un 8,73 % més que el 2019 per les contractacions d’una persona com a dinamitzadora cívica i d’una treballadora social per a l’Equip d’atenció a la infància i l’adolescència; i per l’augment del capítol de despeses de bens corrents del servei d’atenció a les persones amb dependència.

 

En relació a l’Àrea de Serveis a les Persones, el pressupost per 2020 és de 1.761.704,98 €, amb un increment del 1,59 % en relació al 2019. Des d’aquesta àrea es gestionen les beques menjador durant tot l’any, per tant, aquest pressupost s’anirà incrementant al llarg del 2020.

 

Per últim, el pressupost de l’Àrea de Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports és de 782.049,11 €, un 44,85% més que el 2019 per la incorporació de noves edicions dels programes “Treball i Formació”, “30 Plus”, “Ubicat” i “Enfeina’t”.