Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Enquesta de satisfacció

Li demanem que avaluï la satisfacció sobre els serveis rebuts per part del Consell Comarcal del Garraf.


 • Àrea

 • Marqui l'àrea on ha rebut assessorament *
  Imports

 • Difusió

 • Indiqui com ha conegut el servei *
  Imports • Horari

 • Què li sembla l'horari d'atenció *
  Imports

 • Temps d'espera

 • Temps d'espera entre la demanda i l'oferta *
  Imports

 • Estat de les instal·lacions

 • Què li semblen les instal·lacions *
  Imports

 • Atenció i informació

 • Resposta a la seva demanda *
  Imports

 • Resolució de problemes

 • Rapidesa en resoldre problemes *
  Imports

 • Aptitud dels professionals

 • Atenció rebuda dels professionals *
  Imports

 • Confidencialitat

 • Grau de confidencialitat dels professionals *
  Imports

 • Puntuació global

 • Doni una puntuació global als serveis del Consell *
  Imports

 • Propostes de millora

 • * Camps obligatoris

NOTA LEGAL: Les dades recollides en aquest document seran utilitzades en la forma i amb les limitacions que recull la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Les dades facilitades pels usuaris i usuàries seran incorporades a fitxers de caràcter personal i confidencial dels quals és responsable el Consell Comarcal del Garraf.