Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Pla desenvolupament econòmic

El Pla de desenvolupament econòmic i social del Garraf 2014 - 2020 és un projecte gestionat conjuntament pel Consell Comarcal del Garraf i Node Garraf, Agència de Desenvolupament, amb l’objectiu d’analitzar i programar accions i projectes per al desenvolupament comarcal i per la millora de la qualitat de vida de la ciutadania.

 

Aquest Pla parteix de l’anàlisi d’estudis impulsats per diversos agents de la comarca des de l’any 2000 i estableix quatre eixos bàsics:

 

  • El territori Paisatge, recurs que tracta la relació entre l’urbà i els espais oberts i de l’optimització dels recursos al servei de l’organització social.
  • Proximitat, centrat en la intensitat urbana a través de les qüestions de la mixticitat, la densitat i l’accessibilitat als serveis quotidians.
  • Connectivitat, que tracta de la posada en xarxa de ciutadans i territoris.
  • Competitivitat, que qüestiona sobre la interacció d’aquells elements de producció, innovació i relació que han de permetre augmentar la productivitat conjunta del territori.

 

El document final, presentat el 17 de desembre de 2014, ha estat validat pel Consell d’alcaldies de la comarca el 13 de març de 2015. Durant el 2015 els diversos Ajuntaments de la comarca han validat les accions del Pla de desenvolupament econòmic i social.

 

El pla s’ha realitzat defugint de la metodologia que s’ha emprat fins al moment en plans estratègics, analitzant sistemes dinàmics i processos d’adaptació i resiliència a curt i mig termini, sense tendir a modelitzar una realitat, també canviant el procés de planificació de “dalt a baix”, que és costós tant econòmicament com temporalment i difícilment s’arriben a implementar les grans actuacions. Per això, a proposta de l’equip redactor, s’ha realitzat el plantejament a la inversa, fet de “baix a dalt”, recollint iniciatives locals, per treure més partit i aprofitar les relacions en xarxa.

 

El Pla s’ha elaborat seguint el següent esquema validat pel Consell Comarcal i Node Garraf: recopilació – anàlisi – conclusions.

 

Les primeres fases s’han desenvolupat en un procés participatiu, amb la celebració de dues taules de debat especialitat. La primera taula, celebrada el 4 de febrer de 2014, va comptar amb la participació de representants de sectors econòmics i socials i de tècnics i representants municipals. En aquesta, es va recollir un conjunt d’aportacions a partir d’una documentació prèvia.

 

Posteriorment, es va convidar per via telemàtica a participar amb noves aportacions, amb consultes, a personalitats, entitats i associacions. Amb aquesta documentació, l’equip redactor va passar a la fase d’anàlisi.

 

Paral·lelament, es va posar en marxa un bloc, en el qual s’ha anat informat dels passos d’elaboració del Pla. També s’hi poden consultar els documents que han format part de la redacció, així com documentació elaborada d’altres ens públics o privats sobre diverses temàtiques del Garraf.

 

Finalment, la segona taula de debat especialitzat es va celebrar el 12 de juny, es van presentar els eixos de treball i es van recollir noves aportacions, presentant-se finalment el Pla de forma pública el 17 de desembre de 2014.

 

Paral·lelament el Consell Comarcal del Garraf i Node Garraf han informat de les conclusions del treballs del Pla en la redacció d’altres documents: Pla Estratègic Penedès, redactat perla FundacióProPenedès, així com el Pla Territorial Parcial del Penedès, redactat perla Generalitatde Catalunya.

 

El Pla de desenvolupament social i econòmic del Garraf ha comptat amb el suport dela Diputacióde Barcelona i la participació del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de l'Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès, dela Universitat Politècnicade Catalunya.

  

Per a més informació, podeu contactar a oth@ccgarraf.cat