Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Contractació

Des del Perfil del contractant del Consell Comarcal del Garraf es pot accedir a les licitacions que es troben en fase de recepció d’ofertes, a més trobareu informació de totes les fases dels contractes en curs i de l’històric de contractes formalitzats, així com la relació de contractes menors que s’actualitza trimestralment. També es poden presentar les ofertes digitalment directament des del Perfil del contractant.

 

La informació de l’històric de contractes també es troba disponible des de la seu electrònica del Consell Comarcal i del cercador del Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya amb dades disponibles a partir de l’any 2018.

 

El Consell Comarcal del Garraf s'ha adherit al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública, per acord del Ple del 17 de febrer de 2022 i aprovat per la Comissió d'Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya celebrada el 23 de maig de 2022.