Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Serveis Generals i Organització

 

És l’àrea que s’encarrega de la gestió interna del Consell Comarcal, tant en relació al personal com amb tot el que té a veure amb el funcionament general de la casa: Hisenda, Atenció a la Ciutadania, Tecnologies de la Informació, Secretaria General, Intervenció i Dipositaria, Recursos Humans i Serveis Generals. 

Aquesta àrea treballa amb la voluntat d'apropar l'Admnistració Local a la ciutadania, donant-li serveis directes mitjançant la possibilitat de fer tràmits electrònics, així com oferint el suport intern a la resta d'àrees del Consell Comarcal del Garraf. Responsables polítics: 

Presidència de l’Àrea: Blanca Albà i Pujol

Vicepresidència de l’Àrea: Francisco José Perona Jiménez

Conselleria delegada de Recursos Humans i Organització: Blanca Albà i Pujol

Conselleria delegada d’Hisenda i Atenció Ciutadana: Mònica Gallardo Montornés

Conselleria delegada de Comunicació i Tecnologies de la Informació: Renata Bedós Stout

 

Responsable tècnic:

 

- Cap de Serveis Generals i Organització: Sr. Gerard Llobet Sánchez