Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Serveis a les Persones

Ensenyament

 

Des d’aquesta àrea es gestionen totes les competències delegades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: Transport escolar obligatori i no obligatori, gestió de menjadors escolars, beques de menjador, ajuts individuals de desplaçament. També es coordina el transport adaptat per a infants i adults. 

 

Joventut 

 

El Servei comarcal de Joventut gestiona i participa en diversos programes, com el Traca (prevenció de drogodependències), programes d'ocupació per a joves del SOC, Xarxa impulsora de Garantia Juvenil, Garraf Jove Música, Guia d'estiu Jove, etc. També es gestionen les competències delegades de la Direcció General de Joventut: control de les instal·lacions juvenils i seguiment d'activitats de lleure amb menors d'edat.

 

Serveis Socials i Salut

 

L’Àrea de Serveis Socials i Salut del Consell Comarcal del Garraf s’estructura funcionalment en Serveis socials d’atenció primària i Serveis socials especialitzats.

 

Els serveis socials d’atenció primària dels municipis de Canyelles, Olivella i Cubelles tenen com a objectiu garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans, posant atenció en el manteniment de llur autonomia personal i promovent el desenvolupament de les capacitats personals, en un marc de respecte per la dignitat de les persones.

 

Dins dels serveis especialitzats s'ofereix el Servei d’atenció a la infància i adolescència (EAIA). També es desenvolupa el Pla Comarcal de ciutadania i immigració, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD Garraf) i el Programa d'atenció a persones amb dependència, entre d'altres. 

 

Cooperació 

 

Des de l'àmbit de Cooperació i Cultura de Pau es gestiona el Programa Garraf per la Pau i totes les activitats que tenen a veure amb la cooperació al desenvolupament i amb la cultura de pau.

 

Garraf Tallers

 

És un programa intergeneracional que compta amb la col·laboració d’un grup de persones grans, voluntàries, de la comarca del Garraf, que es desplacen als centres educatius, centres cívics, entitats d’esplai, biblioteques, etc. amb l’objectiu de donar a conèixer la tradició, els oficis i els costums de la comarca a través de la seva pròpia experiència. És un recurs per als grans i per als joves, que fomenta la cohesió social, posant en valor el respecte pels més grans, alhora que fomenta el manteniment de les tradicions de la comarca. 

 

   

Responsables polítics:

 

Presidència de l’Àrea: Renata Bedós Stout

Vicepresidència de l’Àrea: Joan González Escofet

Conselleria delegada d'Ensenyament, Convivència, Ciutadania i Joventut: Gisela Vargas Reyes

Conselleria delegada Gent Gran, Igualtat, Feminisme i LGTBI: Nelson Araujo Ozuna

Conselleria delegada de Serveis Socials i Cooperació: Mònica Gallardo Montornés

Conselleria delegada de Salut i Consorci Sanitari: Francisca Carrasquilla Cuadrado

 

 

Responsables tècniques:

 

Cap de l'Àrea de Serveis a les Persones: Sra. Nati García Moreno

Cap de l'Àrea de Serveis Socials: Sra. Isabel Reina