Pressupost 2023

El Consell Comarcal del Garraf gestionarà aquest any 2023 un pressupost de  8.147.172,09 euros

  • Les partides socials i els serveis a les persones concentren un 64% del pressupost.
  • El pressupost segueix les estratègies del Pla de Mandat: el benestar i la cohesió social, les oportunitats territorials i econòmiques, i la cooperació comarcal. Així mateix, reflecteix l’aposta per la cooperació i la recerca de sinergies per afrontar les conseqüències socials i econòmiques de la Covid-19. 
RESUM PER ÀREES    
  PRESSUPOST 2023 % PRESSUPOST 2023 %
ÀREA SERVEIS GENERALS I
ORGANITZACIÓ
1.056.273,31 12,96% 1.058.673,88 12,99%
ÀREA ORD. TERRITORIAL HABITATGE 423.158,55 5,19% 428.345,46 5,26%
PROJECTES FEDERs I PECT 770.882,38 9,46% 796.184,46 9,77%
ÀREA SERVEIS SOCIALS 2.831.423,90 34,75% 2.955.960,15 36,28%
ÀREA SERVEIS A LES PERSONES 2.382.258,88 29,24% 2.427.915,14 29,80%
ÀREA CULTURA, PATRIMONI,
OCUPACIÓ I ESPORTS
683.175,07 8,39% 480.093,00 5,89%
  8.147.172,09 100,00% 8.147.172,09 100,00%

 

 

 

 

 

Darrera actualització: 24.01.2023 | 13:26