Pressupost 2022

El Consell Comarcal del Garraf gestionarà aquest any, 2022, un pressupost de 8.900.410,47 €.

  • Les partides socials concentren un 59% del pressupost.
  • El pressupost segueix les estratègies del Pla de Mandat: el benestar i la cohesió social, les oportunitats territorials i econòmiques, i la cooperació comarcal. Així mateix, reflecteix l’aposta per la cooperació i la recerca de sinergies per afrontar les conseqüències socials i econòmiques de la Covid-19.

RESUM PER ÀREES

 

 

 

PRESSUPOST 2022

%

PRESSUPOST 2022

%

ÀREA SERVEIS GENERALS I ORGANITZACIÓ

1.472.976,30

16,55%

1.550.825,03

17,42%

ÀREA ORD. TERRITORIAL HABITATGE

397.745,08

4,47%

436.146,38

4,90%

 

ÀREA ORD. TERRITORIAL HABITATGE - FEDER EIX 4

 

1.044.973,58

 

11,74%

 

1.064.841,78

 

11,96%

 

ÀREA ORD. TERRITORIAL HABITATGE - FEDER EIX 6

 

393.156,51

 

4,42%

 

402.755,11

 

4,53%

ÀREA ORD. TERRITORIAL HABITATGE - PECT

124.949,96

1,40%

143.917,25

1,62%

ÀREA SERVEIS SOCIALS

2.563.908,48

28,81%

2.604.176,40

29,26%

ÀREA SERVEIS A LES PERSONES

2.248.995,90

25,27%

2.214.110,54

24,88%

 

ÀREA CULTURA, PATRIMONI, OCUPACIÓ I ESPORTS

 

653.704,67

 

7,34%

 

483.637,99

 

5,43%

 

8.900.410,47

100,00%

8.900.410,47

100,00%

Darrera actualització: 28.04.2022 | 11:57