Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Convocatòria ajuts i serveis escolars

CURS 2021-2022

Convocatòria dels següents ajuts i serveis: 

AIM - Ajut individual de menjador

AID - Ajut individual de desplaçament

TEC OB - Transport escolar col·lectiu obligatori

TEC NO - Transport escolar col·lectiu no obligatori

 

Cal que totes les famílies que vulguin accedir-hi facin la corresponent sol·licitud, una per cada servei o ajut. 

Es poden consultar les bases i les condicions de cada ajut o servei als enllaços.

 

TERMINI: Del 3 al 28 de maig de 2021.

 

TRAMITACIÓ:

 

Online: cal que el pare, la mare o tutor/a legal que faci el tràmit tingui una eina d’identificació digital, com pot ser l'idCAT, el DNI electrònic, el sistema Cl@ve o l’IdCAT Mòbil. 

 

Recomanem utilitzar aquesta modalitat, ja que és senzill d'obtenir i serveix per a altres tràmits. Només cal tenir el DNI/TIE i la targeta sanitària i entrar al següent enllaç: 

Obtenir IdCAT Mòbil 

 

Un cop obtinguda la identificació digital, s'ha d'accedir al TRÀMIT D'INSTÀNCIA GENÈRICA.

 

Es pot consultar la infografia, el video o descarregar el pdf amb les instruccions per aquest tràmit.

 

Si la família sol·licitant va demanar l’ajut AIM o AIDal curs 2020-2021 i no hi ha canvis en la unitat familiar, no cal adjuntar cap formulari ni documentació. Només cal emplenar la instància online. 

 

En el cas de transport escolar, tant l'obligatori com el no obligatori, totes les famílies han d'adjuntar el formulari de sol·licitud (documentació adjunta) 

 

Per a totes les famílies que sol·licitin l’ajut AID o AIM per primer cop i/o han d’adjuntar documentació per canvi de situació familiar o actualització dels documents (caducats, etc.) cal que la documentació tingui format digital legible, pot ser escanejat o imatge.

En aquest cas, s'ha d'aportar:

- Sol·licitud de l'ajut o servei (descarregar i emplenar el pdf). No cal signar. 

- DNI/NIE/PASSAPORT de tots els membres de la unitat familiar. En el cas que un infant no en tingui cal aportar el llibre de família.

- Sentència de separació, si procedeix.

- Tota aquella documentació que s'hagi d'actualitzar, si procedeix.

 

Presencial: si no es pot obtenir una identificació digital, s’ha de descarregar la sol·licitud corresponent (pdf adjunt) i contactar amb el Consell Comarcal del Garraf als telèfons:

938100400 (extensió 2) - 938100411 - 938100402. 

En aquest cas el termini per a presentar-la serà del 10 al 28 de maig. 

 

Si la família sol·licitant va demanar l’ajut al curs 2020-2021 i no hi ha canvis en la unitat familiar, haurà de descarregar, emplenar, imprimir i signar la sol·licitud per a presentar-la. 

 

Per a totes les famílies que sol·licitin l’ajut per primer cop i/o han d’adjuntar documentació per canvi de situació familiar o actualització dels documents (caducats, etc.) cal que la documentació tingui format digital legible, pot ser escanejat o imatge.

En aquest cas, s'ha d'aportar:

- Sol·licitud de l'ajut o servei (descarregar, emplenar, imprimir i signar)

- DNI/NIE/PASSAPORT de tots els membres de la unitat familiar. En el cas que un infant no en tingui cal aportar el llibre de família.

- Sentència de separació, si procedeix.

- Tota aquella documentació que s'hagi d'actualitzar, si procedeix.

 

Consultes també per correu electrònic a serveispersonals@ccgarraf.cat 

IMPORTANT: l'enviament de sol·licituds per correu electrònic NO ÉS VÀLID. Cal tramitació online amb identificació digital o tramitació presencial.   

 

INSTRUCCIONS PER A PRESENTAR LA SOL·LICITUD ONLINE