Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Transport escolar

FORMULARI DE SOL·LICITUD TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU (TEC)

Curs 2020-21

INSTRUCCIONS: 

 

- Per a tot l'alumnat (antic i nou)

 

- Cal omplir un formulari per a cada alumne/a que sol·licita transport escolar (TEC obligatori i TEC no obligatori)

 

- El sistema envia un correu de confirmació d'enviament. No cal fer cap altra gestió. 

 

- La resposta a la sol·licitud s'enviarà via SMS o correu electrònic a l'adreça proporcionada. 

 

Podeu consultar les condicions del transport escolar en aquesta pàgina.

 

Trobareu informació sobre les rutes i parades disponibles en aquest enllaç (subjectes a canvi abans de l'inici o durant el curs escolar)

 

Tarifa: L’alumnat usuari d’una ruta de transport escolar no obligatòria ha de fer-se càrrec del cost de la tarifa (BOP, 22 de març de 2018) independentment de la freqüència de la utilització del servei serà: 1r. germà: 265.50 €/plaça/curs; 2n germà: 177,00 €/plaça/curs; a partir 3r germà: 88.50 €/plaça/curs. Preus amb IVA inclòs.

Procés de pagament: un cop la sol·licitud hagi estat aprovada pel consell comarcal, s'informarà sobre la forma de pagament. 

 

NOTA INFORMATIVA SOBRE COVID-19: les condicions de servei de transport escolar, les rutes i les tarifes es poden veure alterades per les directrius del Departament d'Ensenyament o altra administració superior com a conseqüència de la situació de pandèmia pel COVID-19.  

 

Per a més informació i resoldre dubtes:

C/e: serveispersonals@ccgarraf.cat 

 

 

Atenció telefònica de 9 a 14 h. de dilluns a divendres

93 810 04 11 - 93 810 04 02 - 93 810 04 00


 • Dades alumne/a

 • Ruta sol·licitada

 • Tipus de transport *
  Imports • Dades sol·licitant

 • Autorització *
  Imports • Normativa *
  Imports

 • * Camps obligatoris

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS: 

La presentació d'aquesta sol·licitud suposa el consentiment per a incorporar les dades personals en fitxers del Consell Comarcal del Garraf, dels quals n’és el Responsable del tractament, d’acord amb Reglament General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 LOPD.

La finalitat és exclusivament per a la resolució de la sol·licitud gestió del serveis escolars de menjador i transport, sobre la base legal que atorga la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DL 2/2003), la Llei d’organització comarcal de Catalunya (DL 4/2003) i la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques (Llei 39/2015, arts. 28.1 i 66).

Les dades no s’utilitzaran per a finalitats diferents ni es cediran a tercers sense el vostre consentiment, excepte que una norma legal ho autoritzi o per raó de la sol·licitud calgui enviar-la a altres administracions.

Sobre aquestes dades podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, oposició i portabilitat, mitjançant sol·licitud adreçada o presentada al Registre General (Plaça de Beatriu de Claramunt 5-8, 08800 – Vilanova i la Geltrú) o a la Seu electrònica del Consell Comarcal del Garraf https://seu-e.cat/web/ccgarraf. També disposeu del correu electrònic ccgarraf@ccgarraf.cat a on podeu adreçar les vostres consultes en matèria de protecció de dades.

Més informació a www.ccgarraf.cat.


NOTA LEGAL: Les dades recollides en aquest document seran utilitzades en la forma i amb les limitacions que recull la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Les dades facilitades pels usuaris i usuàries seran incorporades a fitxers de caràcter personal i confidencial dels quals és responsable el Consell Comarcal del Garraf.