Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Serveis Socials

D'acord amb el contracte programa signat amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Garraf presta els Serveis socials d’atenció primària dels municipis de Canyelles, Cubelles i Olivella, amb l'objectiu d'atendre les necessitats socials més immediates, generals i bàsiques de les persones, les famílies o els grups, a més de contribuir a la prevenció de les problemàtiques socials, a la reinserció i integració social de les persones en situació de risc d’exclusió.

 

Els equips professionals dels serveis bàsics d’atenció primària estan formats per treballadors/es socials, educador/es i treballadores familiars que realitzen tasques d'informació, orientació i assessorament; estudi de casos, intervenció o tractament i seguiment; suport a persones, famílies o grups; gestió de recursos com serveis d’ajuda a domicili, teleassistència i altres; derivació a serveis especialitzats; treball social comunitari; detecció i registre de dades; valoració i seguiment de les persones amb dependència.

 

Des del consell comarcal també s'ofereixen serveis socials especialitzats relacionats amb l'atenció a la infància i adolescència, la integració social per a persones amb discapacitat, l’abordatge de situacions de violència masclista, el suport a les persones nouvingudes i l'atenció a la dependència.

 

Per a la prestació d'aquests serveis, anualment se signen convenis de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Ajuntament de Cubelles, l'Ajutnament de Canyelles i l'Ajuntament d'Olivella.