Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Medi Ambient

L’àmbit de Medi Ambient treballa de forma conjunta en les estratègies per articular una resposta sostenible de la comarca, impulsant la reflexió, l’intercanvi i l’acció en la lluita contra el canvi climàtic i la posada en valor del patrimoni natural.

 

El 4 d’abril de 2019 es va presentar al Consell Comarcal del Garraf el nou Servei del Medi Natural i Litoral creat a partir de la dissolució el Consorci dels Colls i Miralpeix – Costa del Garraf, que desenvolupava tasques de gestió integrada del litoral, així com accions d’educació i divulgació mediambiental. 

 

Aquest servei, que neix en el marc del conveni de col·laboració amb els ajuntaments del Garraf, inclou línies concretes d’actuacions i prestacions vinculades amb l’ordenació, conservació i protecció del medi natural, marí i terrestre.