Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Medi Ambient

L’àmbit de Medi Ambient vol treballar de forma conjunta en les estratègies per articular una resposta sostenible de la comarca, impulsant la reflexió, l’intercanvi i l’acció en la lluita contra el canvi climàtic i la posada en valor del patrimoni natural.

 

El 4 d’abril de 2019 es va presentar al Consell Comarcal del Garraf el nou Servei del Medi Natural i Litoral creat a partir de la dissolució el Consorci dels Colls i Miralpeix – Costa del Garraf, que desenvolupava tasques de gestió integrada del litoral, així com accions d’educació i divulgació mediambiental. Aquest servei, que neix en el marc del conveni de col·laboració amb els ajuntaments del Garraf, inclou línies concretes d’actuacions i prestacions vinculades amb l’ordenació, conservació i protecció del medi natural, marí i terrestre.

 

 • Seguiment i suport de les accions comarcals amb la Diputació de Barcelona.
 • Coordinació, suport, aplicació de les previsions als programes d’intervenció i/o gestió al Medi Natural:
  • Carta del Paisatge del Garraf
  • Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf 2014-2020
  • Garraf: camins, patrimoni i natura. Feder – Eix 6
  • Pla de camins, inventaris, camins de ronda, senyalització, etc.
 • Coordinació amb les administracions per les actuacions de gestió i protecció del patrimoni de la comarca i les accions de dinamització i promoció.
 • Suport administratiu en accions de gestió forestal, senyalització, manteniment, prevenció d’incendis, suport a les ADF.
 • Suport i coordinació de la Carta Europea del Turisme Sostenible (CETS) amb el Parc del Garraf, Olèrdola i Foix.
 • Coordinació de projectes amb la Xarxa de Custòdia del Territori.
 • Organització i desenvolupament de seminaris i jornades de divulgació sobre la Gestió Integrada de les Zones Costaneres (GIZC).
 • Definir i executar accions i activitats en matèria d’educació, divulgació i difusió ambiental.
 • Impuls a les polítiques de gestió integrada, mitigació i adaptació al canvi climàtic, protecció de la franja litoral i de l’activitat econòmica vinculada al mar i a la costa.
 • Impuls i seguiment als projectes de protecció, conservació, gestió i recerca dels espais naturals.
 • Recerca d’ajuts i subvencions i altres tasques relacionades que es proposin part del Comitè Tècnic comarcal de gestió del medi natural i litoral.
 • Conservació de projectes emblemàtics com:
  • El Camí Pedalable de la Costa del Garraf
  • El Parc d’Esculls Artificials del Garraf
  • Pla Especial de Protecció i Restauració de la Riera de Ribes 

Adreçat a:

Les administracions i la ciutadania de la comarca del Garraf

 

Contacte:

93 810 04 04

oth@ccgarraf.cat